buyukelci_17.11

17.11.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1145 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiye Büükelçisinin Hulusi KILIÇın ilk büük pres-konfernţiyası

Kasımın 17-dä Türkiye Respublikasının Moldovada Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ, kendi işinä ofiţial başladıktan sora, Büükelçiliin binasında jurnalistleri toplayıp, ilk büük pres-konferenţiyasını yaptı.

Pres-konfernţiyanın başında Büükelçi Hulusi KILIÇ pres-konferenţiyaya geldikleri için şükür etti jurnalistlerä hem urguladı, ani “presayı halklan aramızda bir köprü olarak kabul ederim”.

Canabisi dedi, ani “Moldova bizim için dost bir memleket, onuştan burada kendi misiyamdan hodulluk duyêrım. Moldova hem Türkiye arasında pek islää ekonomika hem kultura ilişkileri var, bu ilişkilär ileri dooru da ilerleyeneceklär hem genişleneceklär. Bunun için bütün kuvetlän çalışacam”. Hulusi KILIÇ dedi, ani bu ii işä Moldova tarafının da büük isteyişi var.

Annadarak kendisinin diplomatiya uurunda çalışmaları için Hulusi KILIÇ açıkladı, ani bu uurda yaklaşık 40 yıl çalışêr, kısadan söleyip, ani bitki yıllarda Azerbaycanda Büükelçi oldu hem Türkiyedä büük uurlarda işledi, onuştan Moldova-Türkiye arasında ilişkileri dooru kaaviletmää deyni kuvedi var hem bu iştän büük hodulluk duyêr.

“Türkiye Moldovayı bütün bir devlet olarak görer. Bu devlet içindä var Gagauziya da, neredä kan kardaşlarımız yaşêêr hem angıları Moldova hem Türkiye arasında dostluun köprüsüdür. Onuştan biz hem Gagauziyaya, hem da Moldovaya büük yardımnar yapêrız. Göreriz, ani bitki vakıtlar Komrat hem Kişinev arasında dialog genişlendi. Bän da, diplomat olarak, buna yardımcı olêrım”, – dedi Hulusi KILIÇ.

Söleyeräk Moldovada eni prezidentın seçilmesi için, Canabisi açıkladı, ani “moldovalı halkın seçiminä saygı duyêrız hem biz hazırız eni prezidentlan işbirlii yolunda gitmää”.

Geçeräk Türkiyenin can yarası 2016 yılın 15 Temmuz günü (Orak ayın 15-si) olan olaylara, sayın Büükelçi ilk öncä şükür etti moldovalı presaya, ani dooru hem aslı annattılar kendi okuycularına hem siiredicilerinä bu olaylar için, hem şükür etti Moldova öndercilerinä da, ani “o günnerdä yanımızda oldular” hem açıkladı, ani “FETÖ dediim Fetullah GÜLENin terorist kuruluşu o gecä Tükiyeyä hem tükiye halkına karşı genoţid yaptı. Bu terorist kuruluşu bombaladı devlet binalarını, parlamentın binasını hem prezidentımızı savaştı öldürmää. Ama türk halkı FETÖya karşı koydu. Fetullah GÜLEN bir imam, ani 170 devlettän zeedesindä FETÖyu kurdu. Yaklaşık 40 yıl geeri bunu Türkiyedä dä yaptı. Fetullah GÜLEN din adamı hem insannarı tarafına çekmää deyni bunu kullandı hem onnara üüredicilik yaptı. Bu iş için okulları kurdu. Moldovada da okulları var. İsteeriz, ani bu okullar onnarın ellerindän alınsınnar da, ya Moldova devlet kuvetlerinä, ya da erindeki kuvet organnarına verilsinnär. Bu uurda Moldova pravitelstvosunnan işbirliindäyiz hem inanêrım, ani bir pozitiv sonuca varacez”.

Geçeräk Moldova-Türkiye arasında ekonomika ilişkilernä Hulusi KILIÇ aklımıza getirdi, ani “başlayıp 2016-cı yılın Kasımın 1-dän iki devlet arasında serbest alış-veriş annaşması kuvedä geçti”. Urguladı, ani “bu annaşmaylan ekonomika hem alış-veriş ilişkileri taa da artacek. Bizim iş adamnarımız investiţiya yapêrlar hem biz onnardan taa da çok tutacez, ani bu investiţiyalar zeedelensin. Bu annaşma iki devletin faydalanması için hazırlandı. İnanmayın kimi aazları, angıları deerlär, ani Moldova bu annaşmadan taa aaz kazancek. Bu diil dooru. Moldovanın Evropa Birliinnän ortaklık annaşmayı imzaladıktan sora da bölä därdilär, ama Moldova o annaşmadan sadä fayda gördü”.

Büükelçi Hulusi KILIÇ bildirdi, ani tezdä, iki devlet arasında ekonomika işbirlii ilişklerinnän ilgili komisiya toplanacek. Orayı Ankaraya Moldova ekonomika ministrusu Oktavän KALMIK delegaţiyaylan gelecek.

Annadarak Türkiyenin Moldovaya yardımnarı için, Hulusi KILIÇ açıkladı, ani onnar TİKA yolunnan  yapılêrlar hem en büük yardımnar üüredicilik hem da saalık uurunda var.

Pres-konfernţiya zamanında Türkiye Respublikasının Moldovada Büükelçisi Hulusi KILIÇ, urgulayarak, ani Türkiyedä mas-mediyaya pek büük inanç hem saygı var, açıkladı, ani “yakın zamanda Moldovadan bir bölüm jurnalist Türkiyeya yollanılacık Türkiyelän yakından tanışasınız deyni” hem bildirdi, ani burada, Kişinevda “presaylan Türkiye Büükelçicinin arasında buluşmalar taa sık olaceklar”.

Todur ZANET, “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru

 

BİR CUVAP YAZIN