turkvisyon_4

13.07.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1209 KERÄ BAKILMIŞ

Ukraynadan “Türkvizion-2016” türkü yarışmasında pay alan Odesada seçildi

Odesanın “Atlantik” otelindä geçti bir küçük gagauz türkü festivali, angısında seçildi Ukraynadan “Türkvizion-2016” türkü yarışmasında pay alan kişi.

Seçilmeyä-kastinga katıldılar: Olga TAUŞANCI, Kurçu (Vinogradovka) küüyü; Yuliya MİTİOGLU hem Nikolay ÇELAK, BAlboka (Kotlovina) küüyü hem Nataliya POPAZOGLO, Kiev kasabası.

Festivalin jürisi oldu: Yuriy DİMÇOGLU, Odesa bölgesinin deputatı; Nadejda MALENKOVA, Odesa bölgesinin televideniye kanalın baş redaktoru (kolverim “Ana tarafı”); Janna KAZAÇENKO, Odesanın “K.F.Dankeviç” adında incäzanaat hem kultura  uçilişçesinin “Halk türküsü incä zanaatı” bölümün üüredicisi; Aleksаndr LEONOV, TRK “Üülen dalgası”(“Южная волна”) müdürü.

İsteerim urgulamaa, ani herbir türkücü koydu bütün ürek sıcaklıını, duygularını, sevgisini ana-gagauz dilindä türküyä. Gösterdi türkünün deerinnik maanasını hem avanın da gözellini. Herbirin vardı hakı pay almaa bu gözal türkü festivalinda, ama … seçim var seçim. Lääzım dı ayırmaa. Onun için juri ayırdı… Ensedi – Nataliya POPAZOGLO.

“İlin yol, Nataliya! Saalık, kıvrak ses sana. Da gagauz dilindä türkü ötsün bütün dünnääyä!” – deeriz Nataliya POPAZOGLOya. İnanerız, ani bu, 2016 yıl, olacek Ukrainada yaşayan gagauzlara bir baaşışlı yıl.

Taa ileri seçildikim Ukraynadan pay alacek “Bala Türkvizion 2016” uşakalrın arasında yarışmakta (6-13 yaşında). Orayı Ukraynadan gidecek Lüdmila BOZACI, Kotlovina küüyündän.

Allah yardımcı olsun hepsimizä!

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin Kurçu küüyün Gagauz kultura Merkezin başı

PATRETTÄ: (saadan) Olga TAUŞANCI, Nikolay ÇELAK, Nataliya POPAZOGLO, Yuliya MİTİOGLU.

BİR CUVAP YAZIN