konkordiya_ekmek

18.07.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1421 KERÄ BAKILMIŞ

“Umut evi” umut verer

Artık on yıla yakın Gagauziyanın Kongaz küüyündä işleer AO “KONKORDİYA” Cümne Proektı. Proektın çeketmesindä bu acızgannık kuruluşu Kongazın legerindä kantina açtıydı. Burada imäk yapılardı, da o imeklär yalnız kalmış insannara hem onnara, kimä etişmärdi, daadılardı. Yayan mı, taligaylan mı, ama imekleri insannarın evlerinä götürärdilär.

Sora, 2010-cu yılda, AO “KONKORDİYA” açtı Kongazda “Umut evi” cümne merkezini. Bu merkezin gözäl, donaklı hem tertipli odalarında 10-12 ihtär insan yaşêêr hem diil salt Kongazdan, ama aşırıdan da. Ama hergün burasının kantinasında asçılar 120 kişiyädän imäk yapêrlar. Da, hep ölä, nicä ileri, “Umut evi” zaametçileri (burada 7 kişi işleer) bu imekleri insannarın evlerinä parasız vererlär.

Orak ayın 14-dä, Kongaz “Umut evi” 5-ci yıldönümünü kutladı. Bu kutlamayı paylaşmaa deyni, merkezä geldilär Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya saallıı hem soţial korumak Upravleniyanın başı Aleksey ZLATOVÇEN, Komrat rayonun başı Vladimir GARÇEV, Kongazın primarı Mihail ESİR hem Kongazın popazı Ay-boba İvan.

Paalı musaafirleri tuz-ekmeklän karşladılar “Concordia Moldova” acızgannık birliin başı Mikael ZİKEL hem Merkezin direktoru Aksiniya SOBOR, evin zaametçileri da halk oyunnarını oynadılar hem halk türkülerini çaldılar.

Sora musaafirlär tanıştılar cümne merkezin iç durumunnan hem insannarın yaşamak kolaylıklarınnan. Merkezin direktoru Aksiniya SOBOR annattı nicä çalışêr bu merkez, neleri yapêr hem taa yapmaa neetlener. Canabisinin laflarına görä, burada var klisä horu, el işleri krujokları, uşaklar için Pazar şkolası. Hepsi bu işlär verer kolayını pazarlarda burada 70 uşak toplansın hem, keyfinä görä, kendilerinä iş bulsun.

Yortunun sonunda Gagauziya Başkanına baaşlandı bir pala, angısı “Umut evi” cümne merkezin düzenindä dokunmuş.

BİR CUVAP YAZIN