kdu_tika_1

17.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 190 KERÄ BAKILMIŞ

Universitetta çiftçilik konfereneţiyası

Hederlez ayın 4-6 günnerindä Komrat Devlet Universitetında (KDU) geçti çiftçiliklän ilgili Halklararası bilim konfereneţiyası, angısını, TİKAnın (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yardımınnan, ortak hazırladılar KDU, Türkiyenin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi hem Moldova Agrar Universitetı.
kdu_tika_3

Bilim konferenţiyasına kendi dokladlarını yolladılar hem onda pay aldılar yaklaşık 160 bilim adamı. Konferenţiyanın açılışına hem plenar toplantısına katıldılar Türkiye çiftçilik hem hayvancılık Ministrusunun yardımcısı Hasan ÖZLÜ hem TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.

Plenar toplantısından sora çalışmalar ilerledilär sekţiyalarda: bahçıvancılıkta, meevacılıkta hem baacılıkta, toprak bilgiçliindä hem tohumculukta.

Maasuz Konfe-renţiya için KDUda oldu sergilär, KDUnun yukarkı korpusun aulunda tatlı kirez aaçlar başçasının dikilmesi yapıldı hem “Hederlez” yortusunun kutlaması bakıldı.
Foto: kdu.md

BİR CUVAP YAZIN