ioan_popazoglu_mezarinda

16.06.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1267 KERÄ BAKILMIŞ

“Unutma: gelecek senin önündä…”

(Resimci İoan PAPAZOGLUnun duuma günündän 115-ci yıldönümü)

2019-cu yıl Gagauziyanın anılmış literatura, kultura hem incäzanaat insannarının yıldönümnerinä bereketliydi. O bereketin içindä ayırı bir er kaplêêr anılmış gagauz hem Romın resimcisinin komratlının İoan PAPAZOGLUnun (13.06.1904-09.01.1988) duuma günündän 115-ci yıldönümü.

İoan PAPAZOGLU taa küçüklüündän meraklanardı resimciliklän. O üürendi Dimitri KANTEMİR lițeyindä hem hep o vakıtlar resimcilii kavradı resimci Toma SOLİÇENKOnun “Resimcilik Serbest Akademiyası”nda. Taa sora başardı Bukureş universitetın resimcilik incäzanaatı fakultetını.

Allaa verdi kolaylık İoan PAPAZOGLU olsun büük resimci. Onun yaratmaları (patretlär, natürmordlar, gagauzların yaşadıı Romıniyanın Dobruca bölgesinin peyzajları) verdi kolayı resimciyi en üüsek uurlarda tanısınnar. 1934-cü yılda Canabisi olêr Romıniyanın resimcilär Birliin azası. Kendi resimneri için İoan PAPAZOGLU çok kerä ödül kabletti hem Romıniyada hem da halklarası sergilerdä. Onun resimneri büünkü gündä bulunêrlar Bukureşin, Kişinevun hem dünnääyın türlü galereyalarında. Var onnar Komratta özel kolekțiyalarda da.

Ömür boyunca İoan PAPAZOGLU kendi yaşaması için Dnevniklär yazmış, angılarını 2001-ci yılda “Revenirea acasa” (“Evä dönmäk”) adında tipardan çıkardı moldovan yazıcıykası Klavdiya PARTOLE.

2009-cu yılda, resimcinin 105 yıldönümünä, Komrat regional resim Galereyasında yapıldı İoan PAPAZOGLUya adanan gagauz resimcilerin sergisi.

İoan PAPAZOGLU pek sevärdi gagauz ana tarafını da, saat geldiynän, izin verdi onu gömsünnär Komratta. 2004-cü yılda resimcinin ölüsünü getirdilär Romıniyadan Gagauziyaya da, kultura insannarın yola geçirmesinnän, o tekrar topraa verildi Komrat kasabasının merkez mezarlıında.

Dünnää uurunda büük gagauz resimcisinin İoan PAPAZOGLUnun duuma günündän 115-ci yıldönümünä Komrat regional bibliotekasında açıldı maasuz bir kiyat sergisi, ani annadêr resimciyi hem onun yaratmak yolunu. Hep o günü Gagauziyanın kultura adamnarı, resimcileri hem sıradan insannar, mezarlaa gidip, İoan PAPAZOGLUnun mezarına çiçek koydular.

İoan PAPAZOGLUnun anma taşında okuyêrız “Nu uita: viitorul e în fața ta…” (“Unutma: gelecek senin önündä…”) da annêêrız, ani yaradan insannar ölmeerlär, onnar daymalarda yaşêêrlar, nicä yaşêêrlar Toprak üzündä onnarın zaametleri – onnarın yaratmaları. Bizim borcumuz da – bütün kuvedimizi koymaa unudulmasın deyni onnarın adları hem vatandaşımızın adı temelleşsin onun Vatanında.

Evgeniya LÜLENOVA, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın bibliotekalar bölümünün başı

Foto: Dimitri POPAZOGLUnun                                                                                   

BİR CUVAP YAZIN