kongaz_afgan

28.10.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1235 KERÄ BAKILMIŞ

Unutmak – istoriyamızı bir çukura atmak

Canavar ayın (oktäbri) 23-dä Kongaz küüyündä oldu sıradakı mini-futbol turniri, angısı yapılêr kongazlı internaţionalist-askeri Nikolay ÇEBANOVun anmasına, ani canını kurban koydu Afganistan cengindä.

Bu turnir yapılêr onun için, ani unutmamaa Gagauziyadan o 149 gençecik canı, kim cenk etti o uzak cengtä. Unutmamaa o 13-çü sevgili oolu, ani  o cengä kurban oldular. Unutmamaa onnarı da, kim bekim yaralı, ama diri geldi oradan. Zerä unutmak – istoriyamızı bir çukura atmak.

Turnirın başında, primariyanın önündä oldu bir anmak toplantısı, angısında, anarak internaţionalist-askeri Nikolay ÇEBANOVu hem saygı duyarak afagan cengin veterannarına, küüyün primarı Mihail ESİR urguladu: “Bän sevinerim ona, ani küüyümüzün afgan cenginin veterannarının teklifinä görä, yapılacek bir pamätnik bizim küülümüzä Nikolay ÇEBANOVa hem hepsinä kim kayıp oldu o cellatlı yıllarda. Umut ederim, ani ileri dooru hepsi soruşlar masa başında çözülecek hem cenklär olmayacek”.

Anmak sırasında pay aldılar afgan cenginin veterannarı, Moldova Parlamentın deputatı Demyan KARASENİ, Gagauziya Halk Topluşun deputatı İvan FÖDOROV, Gagauziyanın Afganistan cenginin veterannar Birliin predsedateli Pötr MAVRODİ, Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyanın başı Maksim BOLGAR, popazlar, Moldovadan hem Ukraynadan musaafirlär.

Not. Kongazda internaţionalist-askeri Nikolay ÇEBANOVun adını taşıyêr gimnaziya hem küüyün bir sokaa. 

BİR CUVAP YAZIN