politiyada_protest

05.08.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1616 KERÄ BAKILMIŞ

“Ur, ba! Ur, ba! Hepsimizi uramaycan!”

Bölä baarmışlar baurçulular, açan onnarın üstünä poliţiyacılar pistoletları doorutmuşlar. En aazdan bunu annadêrlar o gençlär, angıları cumartesi gecesi gördülär ne oldu Baurçu küüyündä.

Moldova poliţiyasının açıklamasına görä, cumartesi gecesi Baurçu küüyündä sarfoş huligannar düümüşlär moldovalı poliţiyacıları hem, alıp onnarın maşinasını, yakmışlar o maşinayı kırda.

Moldova poliţiyasının açıklamasına görä poliţiya ateş atmış yukarı durgutmaa deyni huligannarı, ama durgudamamışlar da düülmüşlär.

Baurçulu insannar annadêrlar, ani poliţiya da kefliymiş. Hem pistoletlan korkudarmış insannarı, doorudup onnarın üstlerinä kavalları.

Şindilik bir baurçulu çocuk kapalı. Onu çıkarmışlar Gagauziyadan da Moldovanın Çimişli kasabasında poliţiya bölümündä kapalı tutêrlar.

Çadır poliţiya komisariatın önündä Baurçudan insannar protest mitingları yapêrlar hem söleerlär, ani o gecedeki poliţiyaylan kavgada 300 kişiya yakın baurçulu katılmış.

Nicä da olsa, dooruluu prokuratura bulacek. Bulsun lääzım.

BİR CUVAP YAZIN