usaklar

28.02.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 582 KERÄ BAKILMIŞ

Uşak başçalarında sabaa gimnastika DÜZENİ

“Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonu erinä getireriz

Hazırlamak grupasında sabaa gimnastikası DÜZENİ
Tek kolda parmak üstündä, ökçelerdä, tabanın dış tarafında örümää. “Kelebeklär” signalında durgunmaa hem ellerini sallamaa, “Kurbaalar” signalında çömelmää, elleri dizlerä koymaa. Örümää. Kaçmaa. Örümää. İki kola dizilmää.

1. “Başını çevirmää”
Başlangıç durum (B.D.): ana duruş (A.D.), ayaklar bilä, ellär aşaada.
1. Kafayı yavaş saaya (sola) çevirmää.
2. Başlangıç durum (B.D.). 8-10 kerä yapmaa.

2. “Çam”
Başlangıç durum (B.D.): ana duruş (A.D.), ellär aşaada.
1. Parmakların ucunda kalkınarak, elleri yavaş yukarı kaldırmaa, uzanmaa.
2. Başlangıç durum (B.D.).

3. “Lüzgär”
Başlangıç durum (B.D.): ana duruş (A.D.), ellär aşaada.
1. Elleri yannardan pergelli yukarı kaldırmaa, başının üstündä şamarları patlatmaa.
2. Başlangıç durum (B.D.).

4. “Dönmelär”
Başlangıç durum (B.D.): ayaklar bilä, ellär beldä.
1. Saaya (sola) dönmäk, saa (sol) eli uz tutarak arkaya çekmää.
2. Başlangıç durum (B.D.).

5. “Mayatnik”
Başlangıç durum (B.D.): ayaklar omuz genişliindä, ellär aşaada.
1. Ellär yayık.
2. Saaya yannamaa.
3. Sola yannamaa.
4. Başlangıç durum (B.D.).

6. “Çömelmelär”
Başlangıç durum (B.D.): ayaklar taban genişliindä, ellär beldä.
1. Çömelmää, ellerini ileri uzaltmaa.
2. Başlangıç durum (B.D.).

7. “Bir ayak üstü”
Başlangıç durum (B.D.): bir yak üstündä durarak, ellär beldä.
1. Atlamaa erindä

8. “Raat solu”
Başlangıç durum (B.D.): ana duruş (A.D.), ellär aşaada.
1. Elleri yannardan yukarı kaldırmaa, soluu çekmää.
2. B.D. Soluu kolvermää.

Sonuç örümesi.

“Şen cıngırdaklar” ikinci küçük grupada sabaa gimnastikası DÜZENİ

Var pek şen bir oyuncak,
Cın-gır, cın-gır, cıngırdak!
Cın-gır, cın-gır, cıngırdak!
Yanı renkli, sesi – pak!
Onu sever uşaklar,
Sallayıp, cıngırdatmaa,
Cıngırdadıp, atlamaa!
(Todur ZANET)

1. “Önündä oynat”
Başlangıç durum: ayaklar biraz yayık, cıngırdaklar arkada.
Cıngırdakları ileri çıkarın, sallayın hem yavaşıcık arkanıza saklayın.
İstediiniz gibi soluyun. 5 kerä tekrarlamaa.

2. “Göster hem oynat”
Başlangıç durum: ayaklar yayık, cıngırdaklar omuzlarda.
Saaya dönüp, göstermää, oynatmaa, “te!” demää.
Başlangıç duruma gelmää. Hep ölä sol tarafa da. 3 kerä tekrarlamaa.

3. “Cıngırdaklar dizlerdä”
Başlangıç durum: ayaklar yayık, cıngırdaklar yan taraflara uzadılı.
Önä iilmää, cıngırdaklar – dizlerä.
Başlangıç duruma gelmää. 3-4 kerä tekrarlamaa.
Uşakların kuşkuluunu çekmää, ani iilärkänä savaşsınnar ayaklarını dizdän bükmemää.

4. “Atlayıp ta, atlamak”
Başlangıç durum: ayaklar biraz yayık, cıngırdaklar aşaada; 6-8 kerä atlamaa; cıngırdakları sallayarak 6-8 adım ileri yapmaa. 2-3 kerä tekrarlamaa.

5. “Cıngırdaklar uyusunnar lääzım”
Başlangıç durum: ayaklar yayık, cıngırdaklar aşaada.
Cıngırdaklar yan taraflara uzadılı.
Burnuylan soluu çekmää.
Başlangıç duruma gelmää.
Aazlan soluu çekmää, dudaklar uzadılı.
3-4 kerä tekrarlamaa.
Alıştırmanın bitki tekrarlamasında – çömelmää, cıngırdaklar yanacıın altında.

Orta hem büük grupalarda sabaa gimnastikası DÜZENİ
1. Bir sıraya dizilmää, duruşu bakmaa.
2. Tek kolda biri-biri ardına örümää.
3. Parmakların ucunda örümää, ellär beldä.
4. Ayakları üüsek kaldırarak örümää.
5. Tek kolda biri-biri ardına yavaş têmpta kaçmaa.
6. Örümää. Bölümnerä dizilmää.

1. Başlangıç durum (B.D.): ana duruş, ellär beldä.
1 – kafayı saa omuza yannatmaa.
2 – başlangıç durum (B.D.).
3 – kafayı sol omuza yannatmaa.
4 – başlangıç durum (B.D.).

2. Başlangıç durum (B.D.): ana duruş, ellär güüs önündä, bükülü dirsektä.
1-3 – bükük elleri birdän yannara çekmää.
4 – uz elleri birdän yannara çekmää.

3. Başlangıç durum (B.D.): ayaklar omuz genişliindä, ellär beldä.
1 – saa tarafa dönmää.
2 – başlangıç durum (B.D.).
3 – sol tarafa dönmää.
4 – başlangıç durum (B.D.).

4. Başlangıç durum (B.D.): ana duruş, ellär beldä.
1 – ellerini ileri uzadıp, cömelmää (arkayı uz tutmaa).
2 – başlangıç durum (B.D.).
3-4 – hep ölä.

5. Başlangıç durum (B.D.): ayaklar omuz genişliindä, ellär yukarda.
1 –  ileri iilmää, savaşıp ellärlän ayakların parmaklarına diimää.
2 – başlangıç durum (B.D.).
3-4 – hep ölä.

6. Başlangıç durum (B.D.): ayaklar bilä, ellär aşaada.
1 –  çömelip, elleri ileri uzaltmaa.
2 – başlangıç durum (B.D.).

7. Başlangıç durum (B.D.): ayaklar bilä, ellär beldä.
Atlamaklar – ayaklar bilä, ayaklar yayık.

Sonuç örümesi.

Gimnastika düzennerini hazırladı Svetlana Nikolaevna ZABUN,
Ütülü küüyün “Gün duuması” (“Voshod”) uşak başçasının başı
Gagauzçaya çevirdi: Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN