gagauz_masallari

12.06.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 654 KERÄ BAKILMIŞ

Uşaklar için “Gagauz halk masalları” kiyadı

Geçennerdä tipardan çıktı “Gagauz halk masalları” kiyadı, angısını hazırladı Gagauziya Mariya MARUNEVİÇ Bilim Merkezi. Nicä açıkladılar Bilim Merkezindä, bu kiyatta masallar şkolaya taa gitmeyän uşaklara deyni esaplı.

60 sayfalık “Gagauz halk masalları” kiyadı tiparlı pek gözäl hem pek kaliteli kiyatta. Masalların taa çoyu annadêrlar kurt-kuş dünnäsını.

Herbir masalın sonunda verili uydurma bilmecelär, kısa sözlücäk hem resimciklär, ani alınmışlar Komrat Dimitri SAVASTİN hem Çadır uşak resimci şkolaların üürencilerindän.

Kiyadın kurucusu – Tatyana KİRÄKOVA, redaktoru – Pötr ÇEBOTAR.

“Gagauz halk masalları” kiyadı baş sponsoru – Türkiyedän TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu).

BİR CUVAP YAZIN