dets_bibl

02.04.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1636 KERÄ BAKILMIŞ

Uşaklara için kiyatların Günü bakıldı

Çiçek ayın 2-dä, anılmış masalcının Gans Hristian ANDERSENın duuma günündä, dünnääda uşaklara için kiyatların halklararası Günü bakılêr.

Bu yortudan bir tarafta Gagauziyanın bibliotekaları da kalmêêr. Bu yortu Komradın uşak bibliotekasında bakıldı.

Komrat uşak bibliotekasının direktoru Vasilisa POMETKOVA, bibliotekanın zaametçilerinnän barabar, maasuz bir kiyat yortusu kurdu Komradın Tretyakov adına liţeyin birinci klasların üürencileri için.

Uşaklara kiyatlar için annadıldı hem uşaklar da okudular peet hem türkü çaldılar.

Yortuda, musaafir olarak, pay aldı anılmış gagauz poêtı Todur MARİNOGLU. Canabisi da, okuyup kendi “Benim paalı dostlarım” kiyadından kimi peetlerini, baaşladı bibliotekaya o kiyattan birkaç taanä.

BİR CUVAP YAZIN