uuredicilik_prezidenttan (1)

09.10.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 151 KERÄ BAKILMIŞ

Üüredicilerä hem terbiedicilerä Şan Gramotaları hem ödüllär verildi

Üüredicilik hem terbiedicilik uurunda büük başarılar için, kişilerin esaplıı, intelektual hem kultura ilerletmesindä hem üürencilerin hazırlanmasında çalışmaları için hem da Halklararası Üüredicilär Gününnän ilgili olarak Gagauziyanın en başarılı üüredicilerinä hem terbiedicilerinä Moldova prezidentın, Moldova üüredicilik, kultura hem aaraştırma Ministerliin hem Gagauziya üüredicilik baş Upravleniyasının Şan Gramotaları hem da Respublikadakı “2019-cu yılın üüredicisi” konkursun ödülleri verildi.

MOLDOVA PREZİDENTIN ŞAN GRAMOTALARINI KABLETTİLÄR:

– Anna İlyiniçna BUÇKOVA, Kongaz küüyün 4-cü uşak başçasında direktor;

– Elena Nikolaevna GAYDARCI, Kazayak küüyün lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

– Fedora Nikolaevna KÖSÄ, Baurçu küüyün lițeyindä fizikada üürediciyka;

– Elena Födorovna YANAKOVA, Gagauziyan üüredicilik baş Upravleniyasının zaametçiykası.

MOLDOVA ÜÜREDİCİLİK, KULTURA HEM AARAŞTIRMA MİNİSTERLİİN ŞAN GRAMOTALARINI KABLETTİLÄR:

– Elena ÇELAK, Beşgöz küüyün uşak başçasınında gagauz dilindä terbiedici-üürediciyka;

– İlya ESİR, Komrat kasabasının Regional sport lițeyindä trener-üüredici;

– Nadejda KOLTUK, Çok-Meydan küüyün Födor YANİOGLU lițeyin istoriyada hem cümne terbiediciliindä üürediciyka;

– Praskovya MANASTIRLI, Çadır kasabasının Pötr KAZMALI gimnaziyasında fizkultura terbiediciliindä üürediciyka;

– Evdokiya OSTRİOGLU, Baurçu küüyün başlangıç şkolasında direktor.

GAGAUZİYA ÜÜREDİCİLİK BAŞ UPRAVLENİYASININ ŞAN GRAMOTALARINI KABLETTİLÄR:

Uşak başçaların terbiedici-üüredicileri arasında:

– Mariya Antonovna BABOGLU, Kıpçak küüyün 1-ci uşak başçası;

– Praskovya Födorovna ÇALIKU, Çadır kasabasının 5-ci uşak başçası;

– Svetlana Dimitriyevna GARGALIK, Kongaz küüyün 1-ci uşak başçası;

– Zinaida Petrovna KOCEBAŞ, Kıpçak küüyün 3-cü uşak başçası;

– Mariya İvanovna KREÇUN, Çadır kasabasının 6-cı uşak başçası;

– Tatyana İvanovna NEDÄLKOVA, Komrat kasabasının 5-ci uşak başçası;

– Mariya Vasilyevna PADURAR, Valkaneş kasabasının 1-ci uşak başçası;

– Domna Nikolaevna ŞTİROY, Çok-Meydan küüyün uşak başçası;

– Kirana Stepanovna TAŞÇİ, Kazayak küüyün 1-ci uşak başçası;

– Ekaterina Vasilyevna TELPİZ, Kongaz küüyün 5-ci uşak başçası;

– Pötr Fedoseeviç TRANDOFİLOV, Avdarma küüyün uşak başçası;

– Alöna İvanovna TRANDAFİR, Valkaneş kasabasının 7-ci uşak başçası;

– Nadejda Dimitriyevna VELİKSAR, Çöşmä küüyün “Dostluk” uşak başçası;

– Lübov Zahariyevna VORNİKOVA, Çadır kasabasının 8-ci uşak başçası.

Üüredicilik kuruluşların pedagogların arasında:

– Aleksandra Semönovna BIZIKÇI, Aydar küüyün Födor ANGELİ gimnaziyasında rus dilidä hem literaturasında üürediciyka;

– Olga Anatolyevna DONÇEVA, Kırlannar küüyü (Kotovskoe) gimnaziyasında başlangıç klaslarda üürediciyka;

– İrina Afanasyevna FEDOTOVA, Başküüyü (Kirsova) Mihail TUZLOV lițeyindä istoriyada üürediciyka;

– Stana Aleksandrovna FEDOTOVA, Kongaz küüyün Varvara TOPAL gimnaziyasında himiyada üürediciyka;

– Svetlana Anatolyevna GENOVA, Çadır kasabasının 2-ci lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

– Mariya Mihaylovna KARASTANOVA, Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU lițeyindä rus dilindä üürediciyka;

– Matröna Dimitriyevna KÖR, Kongaz küüyün Nikolay ÇEBANOV gimnaziyasında başlangıç klaslarda üürediciyka;

– Valentina Georgiyevna METLİȚKAYA, Çadır kasabasının Mihail GUBOGLU lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

– Lüdmila Vasilyevna SKORİÇ, Kazayak küüyü gimnaziyasında istoriyada üürediciyka;

– Olga Stepanovna TABAKAR, Komrat kasabasının Süleyman DEMİREL gimnaziya/uşak başçasında direktor;

– Mariya Vasilyevna TOMAYLI, Beşalma küüyün Mina KÖSÄ lițeyindä gagauz dilindä hem literaturasında üüredici;

– Anna Semönovna TOPAL, Komrat kasabasının Dimitri KARAÇOBAN lițeyindä terbiedici uurunda direktor yardımcısı;

– Mariya Vasilyevna TOPAL, Aydar küüyün Födor ANGELİ gimnaziyasında bibliotekacıyka;

– Anna İlyiniçna UZUN, Ütülü küüyün Saveliy EKONOMOV gimnaziyasında gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

– Anna İvanovna UZUN, Kongaz küüyün Todur ZANET lițeyindä fizikada üürediciyka;

– Oksana Nikolaevna UZUN, Komrat kasabasının Dimitri MAVRODİ lițeyindä romın dilindä hem literaturasında üürediciyka.

RESPUBLİKADAKI “2019-cu YILIN ÜÜREDİCİSİ” KONKURSUN ÖDÜLLERİNİ KABLETTİLÄR:

II-ci er ödülünü – Ştefan BEJAN, Komrat kasabasının Mihay EMİNESKU lițeyindä istoriyada üüredici;

III-cü er ödülünü – Valentina Georgiyevna METLİȚKAYA, Çadır kasabasının Mihail GUBOGLU lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka.

uuredicilik_ministerliindän
uuredicilik_upravleniyasından
uuredicilik_odul

BİR CUVAP YAZIN