san_adlari

14.10.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 423 KERÄ BAKILMIŞ

Üüredicilerä Başkandan hem Halk Topluşlundan Şan adları hem Gramotalar

Canavar ayın (oktäbri) 8-dä Regional resim Galereyasında, eni büüyän evlatboyların terbiedilmesindä hem üüredilmesindä çok yıllar verimni çalışmaklar için, üüredicilik kuruluşların zaametçilerinä stimul vermää deyni, hem da Üüredicilär gününnän ilgili olarak Gagauziyanın Şan adlarını hem Başkannan Halk Topluşlun Gramotaları verildi.

“GAGAUZİYANIN KIYMETLİ ÜÜREDİCİSİ” ADINI KABLETTİLÄR: 

– Anna Hristaforovna ALDÄ, Valkaneş kasabası, pedagogikada veteran, istoriyada üürediciyka;

– Ekaterina İvanovna GAYDARLI, Kıpçak küüyün S.BARANOVSKİY lițeyindä direktorun üüredicilik-terbiedicilik uurunda yardımcıyka, himiyada üürediciyka;

– Lüdmila Leonidovna KÖSÄ, Çadır kasabasında Mihail GUBOGLU lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

– Mariya Georgiyevna KURDOGLU, Baurçu küüyün 3-cü uşak başçasında terbiediciyka;

– Aleksandra Dimitrievna MARİNOVA, Komrat kasabasının Mihail ÇAKİR kolecında gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

– Olga İlyiniçna MORDAR, Komrat kasabasının Gavril GAYDARCI lițeyindä istoriyada hem vatandaşlık terbiediciliktä üürediciyka;

– Anna Nikolaevna NADUH, Komrat kasabasının Dimitri KARAÇOBAN lițeyindä angliyca dilindä üürediciyka;

– Anna Vasilyevna NEYKOVÇEN, Başküüyü (Kirsovo) 2-ci uşak başçasında direktor;

– Dora Panteleevna ONOFREY, Valkaneş kasabasında A.DOLJNENKO lițeyindä rus dilindä hem literaturasında, gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

– Efrosinya İvanovna POPAZOGLU, Valkaneş kasabasında “Luceafarul” lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

– Alla Konstantinovna POPȚOVA, Komrat  Devlet Univeristetın özel haklar Kafedrasının doțentı, filosofiyada doktor;

– Sofya Lefterovna RAKOVÇEN, Başküüyü (Kirsovo) Mihail TANASOGLU gimnaziyasında başlangıç klaslarda üürediciyka;

– Sofya Aleksandrovna RUSU, Komrat kasabasının Mihay EMİNESKU lițeyindä istoriyada hem cümne predmetlerindä üürediciyka;

– Tatyana Evgeniyevna SIRTMAÇ, Çadır kasabasında Valentin MOŞKOV lițeyindä himiyada üürediciyka;

– Elena Aleksandrovna STATOVA, Kongazçık küüyün gimnaziyasında direktor, nemțä dilindä üürediciyka;

– Galina Nikolaevna STOYANOGLU, Komrat kasabasının Nikolay TRETYAKOV lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

– Georgiy İvanoviç STOYANOV, Başgöz küüyün lițeyindä fizikada üüredici.

 

GAGAUZIYA BAŞKANIN HEM GHTNIN ŞANNI GRAMOTALARINI KABLETTILÄR: 

– Fatima Taştukeevna ALDÄ, Valkaneş kasabasının S.RUDENKO gimnaziyasında terbiedicilik uurunda direktor yardımcıykası, muzıkada üürediciyka;

– Anna Konstantinovna BOTOŞAN, Komrat kasabasının Stepan KUROGLU gimnaziyasında direktor;

– Evgeniy Dimitrieviç BUZACI, Komrat kasabasının zanaat uçilişçesında üüredicilik-zaametçilik uurunda direktor yardımcısı;

– Nikolay Georgiyeviç DİMİTROGLU, Komrat kasabasının zanaat uçilişçesında zaametçilik uurunda üürediciliktä master;

– Elena Födorovna GETMAN, Valkaneş kasabasının zanaat uçilişçesında master-instruktor;

– Nadejda Georgievna GUÇ, Kırlannar küüyün (Kotovskoye) uşak başçasında direktor;

– Aglaya Andreevna KAZANCI, Kongazçık küüyün gimnaziyasında romın dilindä, resimcilik incäzanaatında hem muzıkada üürediciyka;

– Elena Vasilyevna KETRARU, Komrat kasabasının Mihail ÇAKİR kolecında romın dilindä hem literaturasında üürediciyka;

– Natalya Evgenievna KİVEL, Çöşmä küüyün lițeyindä gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

– Pavel Nikolaeviç KULÇİTSKİY, Çadır kasabasının zanaat uçilişçesında matematikada üüredici;

– Ekaterina Petrovna MANDACI, Kıpçak küüyün Boris YANAKOGLU lițeyindä RUS dilindä hem literaturasında üürediciyka;

– Praskovya Petrovna PETİŞ, Çöşmä küüyün lițeyindä fizikada üürediciyka;

– Anna İordanovna PLATONOVA, Svetloe küüyün lițeyindä rus dilindä hem literaturasında üürediciyka;

– Lüdmila Stanislavovna PTAŞNİKOVA, Çadır kasabasının zanaat uçilişçesında istoriyada üürediciyka;

– Oksana Mihaylovna SAVASTİN, Valkaneş kasabasının zanaat uçilişçesında master-instruktor;

– Natalya İvanovna TODOROVA, Svetloe küüyün agrar-tehnika kolecında biologiyada hem geografiyada üürediciyka;

– Praskovya Födorovna TOPAL, Kazayak küüyün 3-cü uşak başçasında terbiediciyka;

– İvan Konstantinoviç TRANDAFİL, Kıpçak küüyün Boris YANAKOGLU lițeyindä fizkulturada üüredici.

BİR CUVAP YAZIN