ali_akbas

26.04.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BÖLÜMÜ, 2721 KERÄ BAKILMIŞ

“Uyaaaan, Uyaaaaan, Uyan!”

Ali AKBAŞ Avrasya Yazarlar Birliin Genel Kurum Başkanın yardımcısı hem “Kardeş Kalemler” jurnalın baş redaktoru. Büün aramızda olan Türkiyenin en büük poetlarından birisi. 1942-ci yıldan duuması. Yazêr hem büüklär için, hem küçüklär için. Yaratmalarında zengin bir folklor gili kullanêr.

Göç
Su sereperlär ye
Gidennerin ardından
Dün askerä
Hind`e[1]  Yemen`e
Bu gün ekmää
Yaban ellerä
Dönmezlerdä ondan
Yoksa niyä serpsinlär
Sirkeci`dän[2]  tren gider
Ona pinän verem gider
Bir kapana çalar
Analar aalar
“Oooool, ool”
Uşaklar üüsüz
Gelinnär dul
Sirkeci`dän tren gider
Evim daanık veran gider
Biz hep atlan geçtik Tuna`dan
Bölä geçmedik
Avrat uşak
Biz hiç böle geçmedik
Beyler utansın
Sirkeci`dän tren gider
Sırasınca adetçä gider
Tuna bizdän utanır
Biz Tuna`dan
Üzünä kapatır ellerini
Aldırma be Tuna`m
İit çıplak duêr anadan
Sirkeci`dän tren gider
Erzurumlu[3]  Duran[4]  gider
Burada ezan[5]  var
Orada çan
“Uyaaaan, Uyaaaaan
Uyan!”
Sirkeci`dän tren gider
Bir yıldızlı Kur`an gider

Gagauzçaya erleştirdi
Todur ZANET[1] Hind – İndiya

[2] Sirkeci – İstanbulun tren garın adı

[3] Erzurum – Türkiyedä bir kasaba  

[4] Duran – adam adı

[5] Ezan – musulmannıkta duaya çaarmak

 

Anaktar sözlär :

BİR CUVAP YAZIN