bahsi (18)

17.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1486 KERÄ BAKILMIŞ

Uzbekistanda BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivali – “Bakhshi International Art Festival – 2019”

Uzbekistan Prezidentın Kararına görä, UNESCO kanadı altında, Çiçek ayın 5-10 günneri arasında Uzbekistanın Termez kasabasında geçti “I-ci BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivali – Bakhshi International Art Festival – 2019”, angısında pay aldılar 74 dört devlettän 160 temsilci.
bahsi (13)

Çiçek ayın (aprel) 7-dä I-ci BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivalin ofițial açılışını yaptı Uzbekistan Prezidentı Şavkat MİRZİÖEV. Açılış sözündä Canabisi şükür etti yardımnar için UNESCOnun Aziya temsilcisinä Andrey ŞEVELÖVa, İSESCO (İslam üüredicilik, kultura hem bilim kuruluşu) temsilcisinä Rhiati SALİHä, ART uurunda Bütündünnä el ustaların Birliinin öndercisinä Gade Ride HİJJAVİya hem selemnadı açılışa gelän Kirgiziya, Kazahstan, Turkmenistan, Tacikistan hem Afganistan devletlerin ofițial kişilerini hem başka musaafirleri.
bahsi (15)

Şavkat MİRZİÖEV urguladı, ani “insannıın kurduu hepsi paasız kultura zenginniklerinin kaynarcasının çöşmesi halkların folklor yaratmalarıdır. Bahşi zanaatı hem bahşicilerin ustalıı üzä çıkarêr türlü halkların milli özelliini, onnarın dilini, yaşamak biçimini, adetlerini hem sıralarını. Bahşi zanaatı insannıın bütündünnää kulturasının ayırılmaz bir payıdır” hem ani “globolizațiay hem pop-kultura zamanında folklor kulturasının korunmaya zoru var hem bu korunmayı yapmaa deyni BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivali kuruldu”.
bahsi (14)

Uzbekistan Prezidentın açılış sözündän sora, Uzbekistandan artistlär gözäl bir açılış konțertı gösterdilär hem, uzbekistanın adetinä görä, tribunalarda insannarı ekmeklän ikram ettilär .
bahsi (9)

I-ci BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivalindä kasabalılara hem burayı gelän musaafirlerä deyni türlü sergilär kuruldu, Uzbekistanın çeşitli erlerindän folklor aulları kuruldu, el zanaatları ustalıklarında master-klaslar yapıldı hem folklor ansamblileri Surhandarya tarafının türkülerinnän hem oyunnarınnan tanıştırdılar. Bundan kaarä muzeylerä hem istoriyalı erlerä ekskursiyalar yapıldı.
bahsi (11)

Festivalin çerçevesindä 4 günün içindä bahçicilär yarışması yapıldı. Yarışmada, Uzbekistan bahçicilerindän kaarä, kendi incäzanaatını gösterdilär bahçicilär hem artistlär bölä memleketlerdän, nicä Afganistan, Azerbaycan, Belgiya, Bulgariya, Finländiya, İran, İzrail, Kazahstan, Kirgiziya, Kitay, Malayziya, Mongoliya, Rusiya, Serbiya, Singapur, Tacikistan, Turkmenistan, Türkiye (aşık Zeki ERDELİ), Üülen Koreya hem Yaponiya.
bahsi (12)

Bahçicilär konkursunu kantarladı halklararası jüri (patrettä soldan): Dr. Rustambek ABDULLAEV (Uzbekistan), Dr. Piter Djon VİEGOLD (Franțiya), Dr. Fikret TÜRKMEN (Türkiye), Dr. Moon HYUNG SUK (Üülen Koreya), Dr. Anarbay Sagiulı BULDIBAY (Kazahstan), Dr. Violetta YUNUSOVA (Tacikistan) hem Dr. Alima AYUSHJAV (Mongoliya).

Çiçek ayın (aprel) 10-da “Bakhshi International Art Festival – 2019” Festivalin ofițial kapanışı oldu. Festivaldä pay alannara hem musaafirlerä kapanış sözünnän danıştı Uzbekistanın kultura ministrusu Bahtiör SAYFULLAEV. Nedän sora Festivalin ödülleri verildi.
bahsi (17)

I-ci BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivalin bahçicilär yarışmanın Grand-pri ödülünü (7500 ABD doları) aldı Kazahstandan bahçiciyka Ulcan BAYBUSİNOVA. Birinci ödülünü (5000  ABD doları) aldılar Kerven YOVBASAROV (Turkmenistan) hem Abdunazar POYONOV Uzbekistandan bahçici. İkinci ödülünü (3500-zär  ABD doları) aldılar İlgam BAYBULDİN (Başkiriya, Rusiya) hem Ali GULİEVlan Samira ALİEVA (Azerbaycan). Üçüncü ödülü (2500-zär  ABD doları) aldılar Gülnara ALLAMBERGENOVA (Karakalpak,Üzbekistan) hem Kim Hyo Sung (Üülen Koreya). Bundan kaarä çeşitli nominațiyalarda 500-zär dolarlık ödüllär da verildi.

bahsi (6)

I-ci BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivalin çerçevesindä yapıldı “Dünnää țivilizațiyasında BAHŞİ incäzanaatının eri” Halklararası bilim-praktika konferențiyası, angısında 13 devlettän bilim adamnarı 23 doklad okudular. Uzbekistandan bilim insannarından kaarä bu konferențiyada pay aldılar: Dr. Ali ŞAMİL (Azerbaycan), Prof. Nataliya RAŞKOVA (Bulgariya), folklor ekspertı Khazrai BABAK (İran), Prof. Şakır İBRAEV (Kazahstan), Prof. Chun İnb Pyong, Prof. Oh Eunkyung (Üülen Koreya), Akad. Todur ZANET (Gagauziya, Moldova), Prof. Tanzilya HADJİEVA, Dr. Gulnar YULDIBAEVA, Nafisa TULIBAEVA, Dr. Vasiliy İLLARİONOV, Dr. Evgeniya KUZMİNA (Rusiya), Karomatullo RAHİMOV (Tacikistan), Rovşen MUHAMMEDOV (Turkmenistan), Prof. Mehmet Ocal OGUZ, Prof. Metin ERİKÇİ, Prof. Fedakar SELAMİ, Prof. İsmet ÇETİN (Türkiye) hem Jean DÜRİNG (Franțiya).
bahsi (16)

Halklararası bilim-praktika konferențiyasının ofițial açılışını yaptı Uzbekistanın kultura ministrusu Bahtiör SAYFULLAEV hem götürdü konferențiyayı Akademik Tura MİRZAEV (Uzbekistan).

Bundan kaarä bilim adamnarı buluştılar Termez devlet universitetın rus dili filologiya fakultetın studentlarınnan.
bahsi (1)

Festivaldä bildirildi, ani üzbek milli bahçici incäzanaatınnan dünneyi taa geniş tanıştırmaa deyni, gençlerdä bu ustalaa meraklık debreştirmää deyni, kardaş hakların arasında dostluu kaavileştirmää deyni, halklararası maştabında yaratmak baalantılarını hem kulturada işbirliini genişletmää deyni “Bakhshi International Art Festival” – BAHŞİ incäzanaatı Halklararası Festivalini ileri dooru 2 yıl aşırı yapmaa.
bahsi (8)

Not. BAHŞİ – bu Orta Aziya türk halklarında destancı hem halk türkücüsü olan insan, ani sazda yada dutarda oynêêr hem aazlan da çalêr. Bu lafın var taa bir maanası – üüredici.
bahsi (2)
bahsi (3)
bahsi (5)
bahsi (4)
bahsi (7)
bakhsi

BİR CUVAP YAZIN