Samarkand (0)

04.09.2019, tarafından yazılı , BİLİM, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 667 KERÄ BAKILMIŞ

Uzbekistanda “XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka festivali” geçti

Ceviz ayın (sentäbri) 25-30 günneri arasında Uzbekistanın Samarkand kasabasında geçti “XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka Festivali”, angısında pay aldılar 75 devlettän 350-dän zeedä artistlar hem muzıkantlar. Festival çerçevesindä Uzbekistanın Milli Konservatoriyası tarafından hazırlandı hem yapıldı bir bilim-praktika konferențiyası da. Hep o günnerdä Samarkandta UNESCO da kendi konferențiyasını yaptı.

Festivalin ana sıraları Samarkand Registon meydanında yapıldı (“AS”nışanı – Orta Aziyada “Registon” deyärdilär hepsi kasabaların baş meydannarına). Başladı onnar Ceviz ayın (sentäbri) 26-da ofițial açılıştan, angısını yaptı Uzbekistan Prezidentı Şavkat MİRZİÖEV. Sora da Festivalä katılannara danıştı UNESCO başkanı Adre AJULE (Audrey AZOULAY). Festivalin açılışı ilerledi büük bir konțertlan hem başarıldı feyerverklän.

Ceviz ayın (sentäbri) 27, 28, 29 günnerindä Registon meydanında her avşam festivalä katılan artistlär Festivalin Jurisinin hem siiredicilerin önnerindä kendi ustalıını gösterdilär. Bütün bu yarışmalar Uzbekistan televideniyasında cannı gösterildi.

Sonunda, Ceviz ayın (sentäbri) 30 avşamında Festivalin Jurisi kendi kararını aldı hem “XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka festivali” ödüllerinä saabi olan artistlerin adlarını açıkladı. Pzizörlara para, Diplom hem baaşışlar verildi:

Grand-Pri ödülü (10 bin ABD doları) – Mekhrinigor ABDURAŞİDOVA (Uzbekistan);

İki 1-ci er (5000-när  ABD doları) – Elmannan Aybek KANIBEKOVlar (“Komuzçular” duetı, Kirgizistan) hem Perviz KASİMOV (Azerbaycan);

İki 2-ci er (3500-zär ABD doları) – “Açibal” grupası (Turkmenistan) hem “Hatah” grupası (Mongoliya);

Üç 3-cü er (2000-när ABD doları) – “Badahşan” grupası (Tacikistan), Azizjon ABDUAZİMOVlan Ulugbek ELMURODZODA (Uzbekistan), “Ayarkhan” grupası (Saha-Yakutiya, Rusiya).

Bundan kaarä başka artistlerä çeşitli nominațiyalarda 500-zär dolar ödüllär verildi.

“XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka Festivali” çerçevesindä Uzbekistanın Milli Konservatoriyası tarafından hazırlandı hem yapıldı bir Halklararası bilim-praktika konferențiyası, angısının ofițial açılışını preskonferențiyaylan yaptı Uzbekistanın kultura ministrusu Bahtiör SAYFULLAEV.

Konferențiyada çeşitli dokladlarlan pay aldılar bilim adamnarı İslamuddin FAROOZ (Afganistan), İmina ALİEVA hem Jahangir SELİMKHANOV (Azerbaycan), Jon Seicho Kenzen MCCOLLUM (ABD), Conni ZHAO (Kitay/ABD), Bohi GİM BAN (Koreya/ABD), David G. HEBERT (Norvegiya/ABD), June Fileti BONFİELD hem Razia SULTANOVA (Büük Britaniya), Sılvian ROY (Franțiya), Todur ZANET (Gagauziya, Moldova), Shabit Ahmat MİR (İndiya), Mohammadreza SHARAYELİ (İran), Aygul BAYBEK hem Rauşan MALDIBAEVA (Kazahstan), Lee Hyung HWAN (Koreya), Zarema GACİEVA hem Patit ŞAHNAZAROVA (Dagestan, Rusiya), Rustambek ABDULLAYEV, Firuza ABDURAHİMOVA, Elnora MAMADJANOVA, Saida KASIMKHODJİEVA, Sayyora GAFUROVA, İrada GANİEVA, Şoyista GANİKHANOVA, Şahnoza AİKHODJİEVA, Bahtiyor AŞUROV (Uzbekistan).

Konferențiyada Todur ZANET okudu dokladını “Gagauzlarda yaamur istemäk sıralı türkülär” hem baaşladı kendi kiyatlarını Samarkand Devlet Universitetın hem Uzbekistanını Milli Konservatoriyası bibliotekalarına.

Halklararası bilim-praktika konferențiyası sonunda hepsi katılannar bir Deklarațiya imzaladılar.

“XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka Festivali”ni hazırlayannar musaafirlerä deyni düşünmüştülär kultura hem gezmä programasını da. Festival başlardı avşamneyin saat 7-dä. Gündüz da türlü ekskursiyalar yapılırdı. Ev saabilerin zaametinnän musaafirlerin oldu kolayları tanışsınnar Samarkandın hem dolayların en evelki erlerinnän.

Lääzım urgulamaa, ani Samarkand kasabasını kurdu Amir Timur (Tamerlan, 09.04.1336–19.02.1405) da bu kasaba oldu Timuroidlar devletinin baş kasabası. Büün burada çoyu istoriyalı pamätnikleri bu dinastiyanın yaşama izlerinnän baalı.

Burada bulunêr Amir Timurun hem onun yakınnarının mezarlar mavzoleyi, Amir Timurun en sevdii karısının Bibi-Hanımın mavzoleyi hem onun karşısında büük cami. Bunun yakınnarında bulunêr büünkü Uzbekistanın ilk Prezidentının İslam KARİMOVun mezarı.

Registon meydanında erleşmiş Ulugbek, Şerdor hem Tillä-Kari medreseleri (universitetları).

Var Samarkanda en evelki observatoriyanın kalıntıları hem muzeyi da, angısını kurmuş Amir Timurun unukası büük bilim adamı, poet hem astronom Mirzo Ulugbek.

Başlayıp VIII asirdän Samarkandın bulunduu erlerdä yapêrlar kiyat. Büün da burada bulunêr dut aacın dallarından kiyat yapan masterskaya “Koni Chil Meros”, angısı işleer ozamannardan beeri hem burada hep o tehnologiyaylan kiyat yapêrlar. Hep orada bulunêr eski oloyința da, neredä pamuk hem keten çekerdeklerindän, kuncuttan hem başka işlerdän oloy yapêrlar.

Belli ki, Samarkandta bulunêr Orta Aziyanın en büük hem en eski pazarları da – “Siyob bozor”.

Not. Festivalin hem bilim-praktika konferențiyasının gözäl hazırlanması hem bizä sefa sürdükleri için candan şükür ederiz başta Uzbekistanın kultura ministrusu Bahtiör SAYFULLAEVa, ministerliin insannarına, festivalin Tertip Komitetın başına Farhor DJURAYEVa hem komitetın azalarına, hem da Uzbekistanını Milli Konservatoriyasının zaametçilerinä. Ayırıca saa olsunnar Samarkand Devlet Universitetın üüredicileri hem studentları, ani musaafirlerä volontörluk yaptılar.
Samarkand (1)
Samarkand (17)
Samarkand (16)
Samarkand (15)
Samarkand (3)
Samarkand (7)
Samarkand (9)
Samarkand (4)
Samarkand (8)
Samarkand (6)
Samarkand (5)
Samarkand (11)
Samarkand (10)
Samarkand (12)
Samarkand (13)
Samarkand (2)
Samarkand (14)

BİR CUVAP YAZIN