avdarma_yaratmak_Evi_1

03.12.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 971 KERÄ BAKILMIŞ

Uzun ömür sana, Yaratmak Evi!

Gagauzlar da, başka insannar da artık çoktan bilerlär, ani Avdarma küüyündä uşaklar için var pek donaklı bir Yaratmak Evi, angısının başında durêr büük pedagog hem açık cannı insan – Mihail Konstantinoviç YAZACI. Geçennerdä bu Yaratmak Evi kendisinin 10-cu yıldönümünü kutladı.

On yılın içindä bu Yaratmak Evin ustalıınnan hem hazırlanan eksponatlarınnan sergilerdä tanıştılar Gagauziyada hem aşırıda da. O sergilär her kerä pek meraklı geçtilär hem geçerlär, zerä onnarda annadılêr gagauzluumuz, yaşamamız hem kulturamız. O ekspotların çoyu yapılı fanerdän hem susaktan.

Söz gelişi lääzım urgulamaa, ani Mihail Konstantinoviç YAZACI gagauzlarda susak işlemäk hem donaklamak kulturasına eni bir sel getirdi. İleri gagauzlar susakları salt kaşıklık, tuzluk hem su kapları için kullanardılar. Şindi sa, Mihail Konstantinoviçin talantınnan, suaklar kemençelerä hem kauşlar döndülär, masallı evlerä hem kaplara çevirildilär.

Yaratmak Evi yıldönümünnän kutlamaa deyni o günü geldilär gagauz kultura hem cümne insannarı, küüyün primarı hem sovetnikleri, Gagauziya Başkanı hem GHT deputatları. Onnar pek çok gözäl laflar söledilär hem Yaratmak Evin adına, hem Yaratmak Evin başına Mihail Konstantinoviç YAZACIya. Baaşışlar da verildi – can sıcaklıından taa noutbuklaradan.

Eridir urgulamaa, ani Avdarmanın Yaratmak Evi başladıydı kendi yolunu küü klubun birkaç odasından da şindi, 10 yıldan sora, o bulunêr küüyün Biznes-Merkezinin bütünnä bir katında. Büün burada incäzanaatlan tanışêr yaklaşık 150 uşak.

BİR CUVAP YAZIN