deik

25.07.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 1537 KERÄ BAKILMIŞ

Vadim ÇEBAN Gagauziyanın investiţiya kolaylıklarını Türkiyedä açıkladı

Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziyanın invetiţiya kolaylıklarını açıklamaa deyni, İstanbulda bulundu.

Burada Orak ayın (iyül) 20-dä Canabisi buluştu Türkiyenin Dış Ekonomika İlişkileri Kuruluşun (DEIK) Başkanınnan Ömer Cihad VARDANnan hem DEIK azalarınnan. Buluşmalarda Vadim ÇEBAN açıkladı, ani Gagauziyanın öndercileri pek meraklanêrlar Gagauziyaya Türkiyedän investiţiya paralarının çekilmesinnän. O urguladı, ani Gagauziyada pek islää investiţiya kolaylıkları var. Onnarın arasında vergi kolaylıı hem geniş infrastruktura, bildirer başkanın pres-slujbası.

Bundan kaarä, Orak ayın 21-dä Vadim ÇEBAN buluştu İstanbulun industriya bölgesinin öndercilerinnän, angıları adadılar yardımcı olmaa Gagauziyaya investorları çekmää deyni.

Hep İstanbulda Vadim ÇEBAN buluştu TYH Textil kompaniyanın öndercilerinnän da. Bu kompaniya artık işleer Moldovanın Orhei kasabasında. TYH Textil inceleyecek konuyu, ani Gagauziyada da 200 kişilik bir fabrika açmaa.

İstanbula gezi zamanında İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN buluştu İstanbulun Maltepe bölgesinin belediye başkanınnan da, neredä annaşıldı, ani Maltepe hem Gagauziyanın başkasabası Komrat kardaşlık annaşmasını imzalayaceklar. Bundan kaarä Maltepe beledyesi teklif etti burada Gagauziyadan ansamblilär festivalä katılsınnar.

BİR CUVAP YAZIN