Moshkov_V

21.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 703 KERÄ BAKILMIŞ

Valentin MOŞKOVun ölümündän 96 yıl geçti

Kasım ayın 19-da tamamnandı 96 yıl nicä raametli oldu gagauzolog, dünnä uurunda büük rus bilim adamı, etnograf, folklorcu, İmperatorluk Rus geografiya cümnesinin aza-nasaatçısı, Kazan universitetın arhiologiya, istoriya hem etnografiya cümnesinin kordinatoru, general-leytenant Valentin Aleksandroviç MOŞKOV (26.03 (eniycä 06.04) 1852 – 19.11.1922).

Valentin Aleksandroviç MOŞKOV, Mihail ÇAKİRdän sora, gagauzların arasında en bilinän bilim adanı, ani XIX-cu üzyılın sonunda 20 yıl aaraştırdı gagauzları, onnarın istoriyasını hem yaşamasını. Bu aaraştırmaların sonunda o çıkardı iki pek önemni temel yaratma: “Gagauzı Benderskogo Uezda (Etnografiçeskie oçerki i materialı)”, 1900, № 1) hem “Nareçiya Bessarabskih gagauzov” (St.-Petersburg, Tipografiya İmpera­torskoy Akademii nauk, 1904).

Gagauziyada Valentin MOŞKOVun adını taşıyêr Çadır kasabasının lițeylerindän birisi.

PATRETLERDÄ: V.Moşkov aylesinnän.
Genç V. Moşkov.

Valentin_Moshkov

BİR CUVAP YAZIN