valkanes_muzika_skolasi (3)

20.04.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 399 KERÄ BAKILMIŞ

Valkaneş kasabasının uşak muzıka şkolası 55 yaşında!

Çiçek 19-da Valkaneş uşak muzıka şkolası 55 yıldönümünü kutladı hem bu kutlamaklan ilgili insannara büük bir yortulu konţert gösterdi, angısında pay aldılar şkolanın üüredicileri, üürencileri hem bu şkolayı başaran kompozitor Genadiy MİTİŞ.

Yıldönümündä şkolanın direktoru Mariya ÇERNEVA açıkladı, ani “Valkaneş uşak muzıka şkolasının 1961-ci yılda kurulmasından beeri bu şkolayı başardı 792 kişi. Onnarın çoyu büün da kendilerini muzıkaya baaşladılar. Şindi şkolada 78 üürenci var, angıları, talantlarına görä, kemençä, fortepyano, gitara, fleyta hem bayannan akkardion bölümnerindä üürenerlär”.
valkanes_muzika_skolasi (1)

Şkolasının yıldönümü toplantısında pay aldılar hem şkolaya baaşışlarını baaşladılar Gagauziyanın Başkanı, Halk Topluşun deputatları, Gagauziya İspolkom azaları, Valkaneş rayonun hem kasabasının öndercileri.

Baaşışların arasında vardılar: kemençä, fortepyano, para hem diplomnar. Kemençeyi hem fortepyanoyu baaşladı Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Hep o verdi şkolanın üüredicisinä Lidiya DANİLOVAya ad “Gagauziyanın kulturada kıymetli zaametçisi”.

BİR CUVAP YAZIN