resimcilerin_simpoziumu

02.08.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 541 KERÄ BAKILMIŞ

Valkaneştä açıldı resimcilerin «Грани искусства» halklararası simpoziumu

Harman ayın (avgust) 2-dä Gagauziyanın Valkaneş kasabasında açıldı resimcilerin «Грани искусства» halklararası simpoziumu, angısını hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma upravleniyası. Simpoziumun hazırlanmasında pay aldı “Gagauz-Art” cümne birlii da.

Burada pay alêrlar resimcilär Moldovadan, Türkiyadan, Ukraynadan, Gagauziyadan, hem Pridnestrovyedan. Simpozium zamanında onnar çalışaceklar Valkaneştä, Çöşmä küüyündä, Kongazda hem Komratta. Sonunda onnarın sergisi açılacek Gagauziyanın Regional resim galereyasında.

Annaşmaya görä resimcilär, bu simpoziumda yapılan resimnerdän, ikişär resim baaşlayaceklar Gagauziyanın Regional resim galereyasına.

Simpozium sürtecek Harman ayın 9-dan.

BİR CUVAP YAZIN