puskin_pamat_1

29.06.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 384 KERÄ BAKILMIŞ

Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar

Nicä üürendi “Ana Sözü” redakțiyası, Gagauziyanın Valkaneş kasabasının muzeyinin önündä neettä var koymaa bir pamätnik büük rus poetına Aleksandr PUŞKİNa hem Rusiyanın saklı polițiyası generalına İvan LİPRANDİya. Bu pamätnää konkursta ensemiş skulptor Vadim ŞİNİK.

Vadim ŞİNİK bildirdi, ani bronzadan yapılacek bu pamätniin paası 25000 amerika doları. Onun 25% verecek Rusiyanın “Rossotrudniçestvo” kuruluşu. Kalan parayı erindä lääzım olacêk bulmaa. Düşünüler bu pamätnii Rusiyanın Tula kasabasının demir industriyası zavodunda dökmää.

1821-ci yılda büük rus poetı Aleksandr PUŞKİN hem ozamannar Rusiyanın saklı polițiyası polkovnii İvan LİPRANDİ, Bolgrada hem İzmaila gidärkenä, geçelemişlär “țınutul Grceni”dä (“Greçenı konak evi”). Şindi bu er Valkaneş kasabasının kenarı sayılêr.

Not. Bitki aaraştırmalara görä büük rus poetı Aleksandr PUŞKİN (06.06.1799 – 10.02.1837), Basarabiyada bulunduu zaman, literaturadan hem aaraştırmak çalışmalardan kaarä, Rusiyanın saklı polițiyasında izmettä burulnarmış.

BİR CUVAP YAZIN