cakir_byust

05.11.2015, tarafından yazılı , BİLİM, CÜMNE BÖLÜMÜ, 1820 KERÄ BAKILMIŞ

Valkaneştä VII-ci Mihail ÇAKİR okumakları geçti

Kasım ayın 4-dä Valkaneş kasabasında geçti VII-ci Mihail ÇAKİR okumakları. Okumakların uuru – gençlär arasında hristiannık paalılıklarını kaavileştirmää hem bununnan Gagauziyalan Moldova devletliini kaavileştirmää.

VII-ci Mihail ÇAKİR okumakların açılmasında nasaat ettilär Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, “M.Maruneviç” adına bilim-aaraştırma merkezin direktoru Pötr PAŞALI.

Okumakların ilk bölümündä plenar toplantısı yapıldı, ikincisindä dä – sekţiyalarda çalışmalar oldu.

VII-ci Mihail ÇAKİR okumaklarında pay alêrlar din, bilim hem kultura insannarı, üüredicilär hem üürencilär.

BİR CUVAP YAZIN