unionizma_lozungları (2)

18.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 10256 KERÄ BAKILMIŞ

Vandalizma mı? Diil!!! Bu – dört yıl geeri ADANMIŞ Gagauziya!

Hederlez ayın (may) 4-dä Gagauziyanın baş kasabasının Komradın merkezindä “Bän severim Komratı” instaläțiyasına yapıştırdılar unionist lozunglarını.
unionizma_lozungları (1)

Lozunglarda yazılı “Trăiasca Romania”, “Basarabia 1918. Pe 27 Martie 1918 la Chişinau A pornit Marea unire” hem “Noua Legiune Dacia Chişinau”.

Sanmayın, ani bu şaka bir iş. Bu lozunglar, bıçak gibi, yarêrlar Gagauziyayı! Ama Gagauziya başkannarın bunu “esap almêêrlar”. Onnar büünkü günädän bu vandalizmaylan hem barbarlıklan ilgili hiç bir açıklama da yapmadılar. Bilersiniz mi neçin? Bu iş onnarın hiç umurunda da diil. Onnar seçimnerä hazırlanêrlar hem teatrulu oyunnarı, bir kemii gibi, insannara atêrlar. İnsannar gözlerini yumsunnar deyni.
unionizma_lozungları (4)

Sanêrsınız bu lozungların yapıştırılması vandaliz ma mı? Diil!!! Bu – dört yıl geeri ADANMIŞ Gagauziya! (bak: http://anasozu.com/neyi-aaradi-rominiyada-gagauziya-baskani/).

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN