ref_dk_kiz

02.02.2014, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1434 KERÄ BAKILMIŞ

Var nicä saymaa, ani Referendumnar Gagauziyada oldular

Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının açıklamasına görä saat 15-00 vakıdına görä Gagauziyada olan Referendumnara 52,5% insan geldi.

Rayonnara görä:

Cadır rayonunda – 56,9%;

Komrat rayonunda – 52,2%;

Valkaneş rayonunda – 48,4%.

Küçük ayın (fevral) 2-dä Gagauziyada Referemdumnar iki uurda geçer:

- “Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için” zakonnu Referendumun yapılması”;

- “Tamojnä Birliinä girmää deyni” Gagauziyada konsultatif Referendumun yapılması”.

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN