mi-mi_2

16.12.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 884 KERÄ BAKILMIŞ

Vardı ne gösterelim, ama yoktu kimin önündä

Kırım ayın (dekabri) 15-dä Moldovanın Anenii Noi rayonunun Balboka küüyündä (Kişinevdan 44 km uzaklıkta) bir sarayda Gagauz kultura Günü geçti, angısını görmää deyni toplandı sadä yaklaşık 30 kişi (sarayın işçilerinnän bilä) siiredici.
mi-mi_1

“Çok sayıda” insannarın önündä gagauzları hem gagauz kulturasını göstermää deyni Gagauziyadan halizdän çok artist, türkücü, usta, resimci hem başka kultura insannarı geldi. Onnarın arasında vardılar Kıpçaktan hem Beşalmadan ansamblilär, resimcilär Sergey SAVASTİN, Vitaliy MANJUL, Grigoriy DEÇEV, Födor DULOGLU, türkücülär Yuliya ARNAUT, Vitaliy VASİLİOGLU, Pötr PETKOVİÇ, Polina STEFOGLU, Valentin ORMANCI, grupa “TOZİ” halk hem el ustaları Lidiya TODİEVA, Nikolay KROİTOR, İvan hem Mariya ARNAUT hem başkaları.

O insannar, bu küüyädän, uzak hem zeetli bir yol yapıp, hepsi bilä geldilär göstermää gagauz kulturasını, adetleri hem sıralarını, milli giyimnerini hem imeklerini, ama… bu işleri yoktu kimin önündä göstermää, zerä cumaa avşamsı bu saraya gelmişti sadä yaklaşık 30 kişi (sarayın işçilerinnän bilä) siiredici.

Gelmedi burayı Gagauziya Başkanı da, ani adadıydı bu Günü açmaa. Diil mi ondan, ani yoktu kimin önündä bunu yapmaa?

Kimä lääzımdı “Gagauz kultura Günü” bu uzak hem zapa erdä, Allaa biler? Hem neçin Gagauziyanın ofiţial saytlarında yaklaşık 30 insanın erinä yalan olak yazdılar “День гагаузской культуры в замке … собрал более 500 жителей и гостей страны”? Bu soruşların cuvabı cuvapsız da belli!

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN