mihail

06.11.2013, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1789 KERÄ BAKILMIŞ

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumaklar

Kasım ayın 6-da Çadır kasabasında oldu VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan halklararası okumaklar. Gagauziyadan kaarä, okumaklarda pay aldılar konaklar Bulgariyadan, Moldovadan, Rusiyadan, Ukraynadan, Türkiyedän, Vengriyadan.

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışında Çadır primriyasının toplantı salonu insandan taşardı. Burada vardılar sıradan insannar, popazlar hem din adamnarı, yazıcılar, bilim insannarı, üüredicilär, muzeycilär, bibliotekacılar, deputatlar, diplomatlar, kultura hem cümne insannarı.

Okumakların açılışı başladı Mihail ÇAKİRä baaşlanan bir duaylan. Açılışta pay aldılar Gagauziyanın hem Çadır kasabasının öndercileri, Kaul hem Komrat episkopu ANATOLİY, Türkiyenin Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Bulgariya Büükelçisi Georgi PANAYOTOV, Moldova Parlamentın deputatı Vera VLAH, Moldovanın Rus Cümnesinin predsedateli Lüdmila LOŞÇÖNOVA, Komrat devlet Universitetın prorektoru hem başkaları.

Okumakların açılışından sora plenar toplantısı oldu. Açılışı hem plenar toplantısını götürdü “M.Marıneviç” adına bilim merkezin başı Dr. Pötr PAŞALI.

Plenar toplantısı bittiynän Mihaşl ÇAKİRın anmak taşınada popazlar kısa bir slujba duası yaptılar. Bundan sora anmak taşına çiçek koyuldu.

Üülendän sora VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların çalışmaları sekţiyalarda geçti.

1-ci sekţiyanın temasıydı: «Церковь и общество: традиции и современность»
2-ci sekţiyanın temasıydı: «Историческое и культурное наследие народа»
3-cü sekţiyanın temasıydı: «Библиотека как часть системы духовно-нравственного воспитания»
4-cü sekţiyanın temasıydı: «Гагаузский язык в системе образования Гагаузии»
Sekţiyalar çalışmasından sora VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların kararı alındı.

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların plenar toplantısında Moldovadan popaz Ay-Boba OKTAVEAN (Moşan) teklif etti Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası için çalışmaları başlamaa hem bu iş için komisiya kurulsun.

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışının önündä GRT hem “Ayın-Açık” kanallarına intervyu verärkana gagauz yazıcısı hem “Ana Sözü” gazetanın baş-redaktoru Todur ZANET ta teklif etti, ani Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası lääzım olsun hem gagauzlar artık dualarını Ay-Boba Mihail ÇAKİRin ikonasına yapmaa başlasınnar.

Taa sora, sekţiya çalışmalarında, Todur ZANET teklif etti, ani VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların Kararında Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası için maasuz bir punkt kabledilsin.

Not. Mihail ÇAKİRä adanan halklararası okumaklar başladılar hem olêrlar Çadır popazın Ay-Boba DİMİTRİYin (Kioroglo) çalışmalarınna. Bu yıl okumakların hazırlamasında pay aldılar Cadırın primariyası, “M.Marıneviç” adına bilim merkezi, Komrat Devlet Universitetı, Gagauziya İspolkomu.

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN