yazarlar

17.02.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 2281 KERÄ BAKILMIŞ

VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi

Küçük ayın 16-18 günnerindä Türkiyenin Eskişehir kasabasında VI. Türk Dünnäsı Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi olêr. Kongres Türk dünnäsının büük aydın adamın krım tatarları İsmail GASPIRALInın raametli olmasının 100-cü yılına adanmış.

Kongresä katılan delegaţiyalar: “525” gazetası (Azerbaycan), “Agidil” jurnalı (Başkurtistan), “Alatov” jurnalı (Kırgızistan), “Altın Tamır” jurnalı (Kazakistan), “Ana Sözü” gazetası (Gagauziya), “Azerbaycan” jurnalı (Azerbaycan), “Baskurdistan Kızı” jurnalı (Başkurdistan), “Cihan Edebiyatı” jurnalı (Özbekistan), “Culdız” jurnalı (Kazakistan), “Garagum” jurnalı (Türkmenistan), “Günsel Sanat” jurnalı (Türkiye), “Kardaşlık” jurnalı (İrak), “Kardeş Kalemler” jurnalı (Türkiye), “Kazak Edebiyatı” jurnalı (Kazakistan), “Kazan Utları” jurnalı (Tataristan), “Kırgız Edebiyatı” jurnalı (Kırgıstan), “Mingitav Edebiyat” jurnalı (Karaçay-Malkar), “Nenkecan” jurnalı (Başkurdistan), “Ötüken” jurnalı (Kazakistan), “Özbek Tili ve Edebiyatı” jurnalı (Özbekistan), “Şark Yıldızı” jurnalı (Özbekistan), “Turnalar” jurnalı KKTC, “Türk Dili ve Edebiyatı” jurnalı (Türkiye), “Türkçe’m” jurnalı (Kosova), “Ulduz” jurnalı (Azerbaycan), “Varlık” jurnalı (İran), “Yaprak” jurnalı (Türkiye), “Yıldız” jurnalı (Kırım).

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN