turk_dunnasi_edebiyat_kongresi

17.09.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 714 KERÄ BAKILMIŞ

VIII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresin Sonuç Bildirisi

Ceviz ayın 12-13 günnerindä Kazakistan Respublikasının 2017 yılın Türk dünnäsı kultura Merkezi olan Türkistan kasabasında Ahmet Yesevi Universitetında oldu VIII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi.

turk_dunnasi_edebiyat_kongresi (1)

Türk Dünnäsı Kultura Başkasabası sıraların çerçevesindä, Avrasya Yazarlar Birlii tarafından hazırlanan hem TÜRKSOYlan TİKA işbirliindä, Üülen Kazakisatan Valilii ev saabiliindä geçirilän VIII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresindä pay aldılar 11 Türk Devlettän hem Topluluundan (Azerbaycan, Başkurdistan, Gagauziya, Çuvaş, Kazakistan,  Kırgızistan, Krım, İran, Özbekistan, Tataristan, Türkiye) 34 literatura dergisinin baş redaktorları hem temsilcileri.

Ahmet Yesevi Universitetın Kultura merkezi konferenţiya Salonunda yapılan Kongres başladı açılış programısınnan. Açılışın aardından da Kazakistan Prezidentı  Nursultan NAZARBAYEVın “Ruhani Diriliş” statyasının hakkında incelemä oturumu yapıldı. Oturumda TÜRKSOY Genel Sekretar Yardımcısı  Prof. Dr. Fırat PURTAŞ, Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Dr. Yakup ÖMEROĞLU, “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru Akademik Todur ZANET, Azerbaycandan Suduba AGABALAYEVA hem İrandan  Dr. Rıza HEYET kendi görüşlerinnän paylaştılar hem Kazakistanın Latin alfavitina geçişi hakkında saygılarını açıkladılar.

Açılışta tanınmış Özbek yazıcısına  ŞÜKRULLAya Türk Dünäsında yılın literatura adamı ödülü verildi. Saalık sorunnarı sebepi beterinä Kongresa katılamayan ŞÜKRULLAnın ödülü Özbekistandan genç yazıcının Dauran TAJALİEVın elinä verildi.

VIII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresin çalışmalarının sırasında jurnalların arasında işbirliinin kurulması hem aartması için incelenmä toplantıları oldu.

turk_dunnasi_edebiyat_kongresi (2)

Kongresin azalarından oluşan bir delegaţiya da Güney Kazakistan Valisi sayın Janseyit TÜYMEBAYa şükür vizitı yaptı hem Valiliktä toplanan alfavit diişiklii dartışmaları forumuna katıldı.

Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresin delegatlarına Türkiyenin tanınmış hem anılmış bilim adamı Prof. Dr. İlber ORTAYLI “Tarih Boyunca Alfabe Değişiklikleri ve Etkileri” konulu doklad yaptı.

Yapılan çalışmalar sonunda VIII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi aşaadakı kararları aldı:

1. Bu günnerdä Latin alfavitinä geçmä çalışmalarını yapan Kazakistan Prezidentı hem Türk Dünnäsının büük lideri Nursultan Abişulı NAZARBAYEVa, bu girişimin Türk halklarının edebiyatları arasında baalantıların artmasına yapacaa büük katkı göz önündä tutularak şükürlü duygularımızın bildirilmesinä,

2. Bütün dergilerdä (jurnallarda) Türk Dünnäsı edebiyatları (literaturaları) için özel bölümnär açılmasına hem, kolaylık olursa, her sayı dergilär (jurnallar) arasında yazı diişimi yapılmasına,

3. Bu özel bölümün “Türk Dünnäsı Edebiyatı” olarak adlandırılmasına,

4. Kongres azaları dergilär arasında “Azerbaycan Dergisinin” 95 hem “Juldız” 95, “Başkurtistan Kızının” 50, “Julduz” 50, “Ana Sözü” 30 yıllık yübileylerinin bütün dergilerdä özel yazılarlan kutlanmasına, hem da dergi redaktorların “Azerbaycan Dergisi” redaktoru sayın İntikam KASIMZADEnin 75, “Ana Sözü” redaktoru sayın Todur ZANETin 60 yaşlarının dergilärcä ortak kutlanmasına hem bunun bir gelenek olarak devam ettirilmesinä,

5. 2017  yılı, Türk Dünnäsında Yılın Edebiyat (literatura) Adamı olarak, Tatar şairi Zinnur MANSURun bildirilmesinä, gelecek Kongresä kadar yılın yazıcısınnan ilgili özel sayılar, yazı hem şiirlerindän çevirmelär yayınnamasına,

6. Kongresi yaptıkları gözäl ev saabilii için Güney Kazakistan Valiliinä hem Ahmet Yesevi Universitetına şükürlerimizi bildirilmesinnän,

Karar verilmiştir.

BİR CUVAP YAZIN