stoyanoglu_al_1

08.10.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 957 KERÄ BAKILMIŞ

Viktor PETROV: “Aleksandr STOYANOGLUnun üstünä ataka – bütün Gagauziya insannarı üstünä atakadır!”

Dün, 07.10.2021 günü, Moldovanın eni kuvetleri tarafından Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanmasınnan ilgili olarak, Komratta onu arkalamak hem serbest brakılması için genä miting oldu. Nicä açıkladıydık, ilk bölä miting oldu 06.10.2021 günü Gagauziya Başkannıın binasında önündä. Bu kerä miting Komrat Kultura evi önünä taşındı.

Mitinga üzdän zeedä insan toplandı. Hepsicii açıktan sölärdilär, ani Baş prokuror kabaatsız tutuklandı hem, ani onu serbest braksınnar. Çoyu çaarardılar “eni kuvetlerä karşı cümne seslämemäk düzeninä geçmää”.

Eni seçilän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Viktor PETROV dedi: “Aleksandr STOYANOGLUnun üstünä ataka – bütün Gagauziya insannarı üstünä atakadır!”

Gagauziya Halk Topluşu deputatı Grigoriy DÜLGER dedi: “Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanması bu hepsi gagauzların üzünä tükürmäk!”

Gagauziya Halk Topluşu deputatı İlya UZUN büünkü Moldova kuvetlerinin yaptıklarını Vladimir PAHOTNÜK zamanında olannara benzetti hem sordu “Neredä Gagauziya Başkanı? Neçin o, burada, halkın yanında yok?”

Mitingta teklif edildi, ani herliim Aleksandr STOYANOGLU serbest brakılmarsa, Komradın baş meydanında binnärlän insan toplamaa hem, lääzım olursa, mitingları Kişineva geçirmää.

BİR CUVAP YAZIN