visotskiy

26.04.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1612 KERÄ BAKILMIŞ

Vladimir VISOŢKİY: “Yabanılara av”ın bitmesi yada Vertolötlardan av”

Vladimir VISOŢKİY (25.01.1938 – 25.07.1980) anılımış rus poetı, yazıcı, aktör, türkücü (edi telli gitarada kendi peetlerini türkü olarak çalardı). Sovet zamanında hiç bir kiyadı çıkmadı, ama onun may hepsi yaratmalarını insannar bilärdilär hem türkülerini seslärdilär.

Vladimir VISOŢKİY yazardı ölä temalara, ani o yazılar büün da, gelecektä da, hep öndä kalêrlar hem kalaceklar. Büün seftä tiparlêêrız Canabisinin iki peetini gagauz dilinä.

“YABANILARA AV”ın BİTMESİ yada VERTOLÖTLARDAN AV

                                                        Mihail ŞEMÄKİNä
Dan eri bir ustraylan çarptı gözleri,
Açılan tetiklär büüledi erleri,
Anılmış avcılar geldilär ansızdan, –
O “Popaz beygiri” kalkındı deredän,
Ateşlär atıldı çift eldän, çift eldän!

Yattınız siz erä, saklayıp dişleri.
Ön gidän da yattı – o kaçan ileri,

Kim tabannan duyardı kuyu hem tuzaa;
Kurşundan kim kaçardı, atlardı uzaa, –
Korkudan terledi, uzandı o buza.
Yabanı ömürü onnara kaş dürmüş, –
Bezbelli boşuna ömürü biz sevdik.
Eceldä sa geniş hem gözäl bir gülüş:
Saaselem hem kaavi dişleri – sedeflik.

Yabanı bakışınnan sırıt üzünä –
O duşman köpeklär gelsinnär buyanı!
Yazıldı al kannarlan kaarlar üstünä
Kırmızı bu yazı: diiliz biz yabanı!

Süründük biz, köpekçä kuyruu toplayıp,
Göklerä kafayı şaşarak kaldırıp:
Oradan belamız mı akêêr erlerä,
Kıyamet mi kopêr, karıştı fikirä, -
O “Popaz beygiri” ye dönmüş demirä.

Kurşundan yaamurlar döküler göklerdän –
Yaş olduk kannardan, verildik biz heptän!
Erider üreemiz bu kaardan kaarmayı.
Diil Allaa, insannar başlattı kıymayı:
Kaçanı – arkadan, kafadan urmayı…

Köpeklär sürüsü, tayfamdan dur uzak,
Buuşmakta uurumuz – ensemää sizleri.
Yabanı olmamız – kısmetli yaşamak,
Köpeklärsiniz siz – bu köpek eceli!

Yabanı bakışınnan sırıt üzünä –
Taa baştan kökleyip uydurma yalanı.
Yazıldı al kannarlan kaarlar üstünä
Kırmızı bu yazı: diiliz biz yabanı!

O daaya – orada kurtuluş, korunma!
O daaya – orada kaçanı zor urmaa!
Kaçarak o daaya, ver yolu eniinä,
Bän atlêêrım, fırlêêrım avcı önünä
Yabanı cannarnı hep toplêêrım bilä.

Deredä, kenarda, saklandı kim diri.
Ne yapıym bän yalnız?Kestirdi kuvedi!
Sansın yok gözlerim, körleşti kokular…
Neredä kaldınız, yabanı kardaşlar,
Nereyi daaldınız, sap-sarı gözlülär?!

…Ayakta bän kaldım, ama şindi sardı
Yabannar dolayı, canavar diil onnar –
Köpeklär, uzaktan senselä damarı,
Eskidän avımızdı bizä o mallar.

Yabanı bakışınnan güldüm üzünä –
O çürük dişlerim ürkütmäz duşmanı.
Salt kaba kaarların al kannı üstünä
Eriyer yazımız: diiliz biz yabanı!
1977-1978

***
Yaşêêrız biz ölü bir boşlukta –
Denä, bastır, çımkıracek iirin…
Ulumakta saklı korku sesin –
Bitki hep ilerdä, hep hollukta.

Hem bobadan kalma hem anılmış,
Kurban kesilmesi bizi ezdi,
Boyumuzda damga izi kalmış,
Aklımızı alıp, gözümüzü kesti. 

Hem kan dadı, şen çoyunu brakmış…
1979

Gagauz dilinä çevirdi Todur ZANET (2014, Çiçek ayın 25-26)

Anaktar sözlär : ,

BİR CUVAP YAZIN