Rekviem_cop final

21.08.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1449 KERÄ BAKILMIŞ

XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında kırılan Gagauzlara REKVİEM

Harman ayın 19-da tipardan çıktı Todur ZANETin “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadı. Kiyatta, poema hem proza formasında, annadılêr o genoţid hem zulumnuklar için, ani yapıldı gagauzlara karşı XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında.

Kiyadın içindekilerini var nicä annamaa Rekviem poemasının bölümnerindän: “Ama canını satma!”, “1941-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-üç gecesi… (Gagauzların Sibirä ilk kaldırılması)”, “1941-ci yılın yazı. 1944-cü yılın yazı. Cenk vakıdı…”, “Aaçlık. 1946-47 kışı…”, “1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-sı gecesi… (Gagauzların Sibirä ikinci kaldırılması)”, “Can baarması”.

“Epilog erinä” bölümündä avtor verer genoţid kurbannarı için statistika bilgilerini.

“Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” poemasından sora, “Hiç bitişmeyän düşüncülär” bölümündä, kiyadın temasınnan ilgili olarak, avtor verer proza annatmasını “Zaman kanatları” hem “Onnar geldilär sabaa karşı…” proza kiyadından bir parça. Kiyat başarılêr peetlärlän “Ya varız biz, ya da ölüm!”, “Kerpidennän kesip kökünü”, “Biz – bizdän! Onnar – kuyrukludan!”, “Sadä Halkımnan birliktä”, “Bendä var bir Vatan”, “Dündän, büünä hem yaarına”.

Kiyadın sayfalarında verili birkaç patret ta, o insannarın, ani bu genoţid kayaların içindän geçtilär hem diri kaldılar.

“Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadın dünneyi görmesindä avtora yardımcı oldular meţenatlar Ruslan Petroviç GARBALI, “Birlikte iyilik” cümne Birliin başı, Evgeniy Nikolaeviç KAPSAMUN, gagauz biznesmenı (Tomay/Moskva), Vasiliy Afanasieviç KOLTUK, gagauz biznesmenı. Bundan kaarä tehnik yardımı verdi “GAGAUZLUK” cümne Birlii. Hepsi sponsorlara avtor şükür etti.

Kiyat parasız verilecek Gagauziyanın şkolalarına, bibliotekalarına hem kultura kuruluşlarına. Kiyadın tirajı – 500 taanä.

BİR CUVAP YAZIN