olimp_kapanis (13)

16.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 925 KERÄ BAKILMIŞ

XXX-cu Gagauz dilindä Respublika Olimpiadası – sevinçli hem kahırlı bir Olimpiada

Çiçek ayın 12-14 günnerindä Kişinevun “Antioh Kantemir” liţeyindä geçti XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası. Sevinçli bir Olimpiada, zerä XXX-cu – yubileynıy! Kahırlı bir Olimpiada, zerä onun ne açılışına, ne da kapanışına Gagauziyanın büünkü başları gelmedilär: ne Gagauziya Başkanı İrina VLAH, ne Gagauziyada üürediciliktän sorumnu Gagauziya Başkanının yardımcısı Ölesä TANASOGLU, ne Gagauziya Halk Topluşun başı, ne GHT bilim hem üüredicilik komisiyasının başı yada azaları. Biricii!!!

olimp_kapanis (3)

XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadasına katıldılar Gagauziyanın 29 üüredicilik kuruluşun 9-12 klaslarından 60 üürencisi, angıları ensedilär regional Olimpiadada.

Olimpiadanın ofițial açılışı oldu Çiçek ayın (aprel) 12-dä. Açılışta olimpiadacılara nasaat sözlerinnän danıştılar jüri başı Anna İvanovna STOLETNÄYA, jüri azası Dora Panteleevna ONOFREY, üürediciyka Mariya Afanasyevna KAPSOMUN hem Akademik Todur ZANET.

olimp_kapanis (2)

İki günnük yarışmadan sora (peet okumak, gramatika hem yaratma işlerindä test, gagauz halkın istoriyasında hem literaturada viktorina) jüri (Anna İvanovna STOLETNÄYA – jüri başı, Dora Panteleevna ONOFREY, Anna Danilovna SUKMAN, Lidiya Nikolayevna ÜSÜMBEYLİ, Nadejda Petrovna KEOROGLU, Valentina Fedorovna ŞTİROY, Mariya İlyiniçna ÇERNİOGLU, Ekaterina İvanovna KILÇIK, Galina MUTAF) kendi kararını açıkladı.
olimp_kapanis (15)

XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadasında prizör oldular:

9-cu klaslar
1-ci er – Karina GUNA (Avdarma küüyün D. Çelengir teoretik liţeyi, üüredicisi M.A. Kapsomun);
2-ci er – İrina ZIRIN (Ütülü küüyün S. Ekonomov teoretik liţeyi, üüredicisi A.İ.Uzun);
3-cü er – Stefanida SOBOR (Kongaz küüyün N. Çebanov gimnaziyası, üüredicisi S.D. Kırbıyık);
4-cü er – Natalya SLAV (Baurçu küüyün teoretik liţeyi, üüredicisi E.İ. Ratkova).

10-cu klaslar
1-ci er – Olesä KİROVİÇ (Avdarma küüyün D. Çelengir teoretik liţeyi, üüredicisi M.A. Kapsomun);
2-ci er – Anastasiya GAYDARLI (Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyi, üüredicisi M.İ. Kocabaş);
3-cü er – Marina KURDOVA (Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyi, üüredicisi M.İ. Kocabaş);
4-cü er – Diana GÜMÜŞ (Komrat D. Karaçoban teoretik liţeyi, üüredicisi E.İ. Kılçık).

11-ci klaslar
1-ci er – Tatyana MANASTIRLI (Çadır M. Guboglu teoretik liţeyi, üüredicisi O.F. Konstantinova);
2-ci er – Elena KOCABAŞ (Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyi, üüredicisi M.İ. Kocabaş);
3-cü er – Ekaterina KEMİKSİZ (Valkaneş A. Doljnenko teoretik liţeyi, üüredicisi D.P. Onofrey);
4-cü er – Alina ÇAVDAR (Kıpçak küüyün B. Yanakoglu teoretik liţeyi, üüredicisi L.N. Üsümbeyli).

12-ci klaslar
1-ci er – Aleksandra KOÇANCI (Avdarma küüyün D. Çelengir teoretik liţeyi, üüredicisi F.İ. Marinov);
2-ci er – Nataliya STAMAT (Kıpçak küüyün S. Baranovskiy teoretik liţeyi, üüredicisi E.F. Kopuşçu);
3-cü er – Veronika ÇOLAK (Kıpçak küüyün B. Yanakoglu teoretik liţeyi, üüredicisi S.A. Todorova);
4-cü er – Sevgi AKÜZ (Kazayak küüyün teoretik liţeyi, üüredicisi N.P. Çoban).

olimp_kapanis (7)

Olimpiadanın kapanışında, Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministerliin Diplomnarını hem para baaşışlarını (1-ci er – 1000 ley, 2-ci er – 800 ley, 3-cü er – 600 ley, 4-cü er – 400 ley) prizörlara verdi jüri başı Anna İvanvana STOLETNÄYA. Gagauziyadan hep o ölçüdä para baaşışlarını prizörlara verdi Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının başı Sofya Mihaylovna TORLAK.
olimp_kapanis (6)

“Ana Sözü” gazetasının hem “GAGAUZLUK” Cümne Birliin adından Olimpiadanın prizörlarına hem Olimpiadaya katılannara 30 000 leylik kiyat verdi Akademik hem yazıcı Todur ZANET: hepsinä – “Seçmä yaratmalar” kiyadını, prizörlara da taa – 4 dildä (gagauzça, angliyca, moldovanca hem rusça) hazırlandıı “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 bilim kiyadınndan oluşan birär takım kiyat.
olimp_kapanis (9)olimp_kapanis (10)

Olimpiadanın kapanışında gösterildi bir internaționalizma konţertı, angısında pay aldılar Komrat yaratmak Evindän ansambli, Gagauziyanın anılmış türkücüykası İrina GERASİMOVA hem Komrat pedagogika kolecından genç türkücüyka Svetlana YANUL.
olimp_kapanis (12)olimp_kapanis (14)

BİR CUVAP YAZIN