Olimpiada_açilisi

12.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 6037 KERÄ BAKILMIŞ

XXX-cu Gagauz dilindä Olimpiada, ama açan çorbacılar gagauzları insan erinä saymêêrlar

Çiçek ayın 12-dä Kişinevun “Antioh Kantemir” liţeyindä başladı XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası. Ama…

Bu yıl Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadaların XXX-su olêr.

Herbir akıl alan hem akılı olan devletlerdä bu büük bir yubiley sayılacıydı. Ama, nicä büün belli oldu Olimpiadanın açılışında, bu iş ne Gagauziyada, ne da Moldovada yubiley sayılmêêr hem Gagauziyaylan Moldova çorbacılarına bu iş hiç umurunda da diil.

XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadanın ofițial açılışına o çorbacılardan biricii gelmedi: ne Gagauziya Başkanı İrina VLAH, ne Gagauziyada üürediciliktän sorumnu Gagauziya Başkanının yardımcısı Ölesä TANASOGLU, ne Gagauziya Halk Topluşun başı, ne GHT bilim hem üüredicilik komisiyasının başı yada azaları, ne Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının büünkü “şefı” Sofya TORLAK, ne bu upravleniyadan bir kişi, ne Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministerliindän birisi… Kimseycik…

Biriciini da açılışa çaarmadılar: ne Türkiye Büükelçisini, ne TİKA koordinatorunu, ne bir yazıcımızı, ne presayı… Biriciini…

Olimpiadanın açılışında Gagauziyanın Bayraa yoktu.

Uşaklar yoldan aaçtılar hem yorgundular. Bölä aaç hem yorgun da yarışmaya girdilär. Salt avşam üsütü onnara bir imäk verildi.

BİR CUVAP YAZIN