sorush

19.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3385 KERÄ BAKILMIŞ

XXX-cu Gagauz dilindä Respublika Olimpiadası ardına bir sürü KAHIR hem SORUŞ braktı

XXX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadası sevinçli hem kahırlı bir Olimpiada oldu.

Kahırlar belli – Olimpiadanın açılışı hem kapanışı gösterdi, ani ne Gagauziyada ne da Moldovada kuvettä bulunannar gagauz dilini  hem gagauzları bişeyä saymêêrlar. Neçin acaba? Cuvap belli – Gagauziyada kuvettä bulunan başlar bizdän diil, Moldovada sa – hiç ta bizdän diil!

Neçin bu Olimpiadaya büünkü Gagauziya hem Moldova başları gelmedilär: ne Gagauziya Başkanı İrina VLAH, ne Gagauziyada üürediciliktän sorumnu Gagauziya Başkanının yardımcısı Ölesä TANASOGLU, ne Gagauziya Halk Topluşun bilim hem üüredicilik komisiyasının başı yada azaları, ne Moldovanın üüredicilää hem gagauz dilinä bakan başları?

Neçin bu Olimpiadalar yapılêr Kişinevda da diil Gagauziyada? Osaydı Gagauziya artık Moldova diil mi?

Neçin 60 gagauz üürencisini, 10-dan zeedä üürediciyi hem jüri azalarını zeetlärlän zorluklar içindä, aaç hem yorgunnuk durumunda, taa Kişineva getirip, hemen atêrlar yarışa, açan var nicä Ministerliktän, Olimpiadaya gelmeyän kişiyi, Gagauziyaya getirtmää?

Gagauz dili büün üüredicilerdän, üürencilerdän hem birkaç yazıcıdan kaarä , acaba, bir kimä taa lääzım mı?

BİR CUVAP YAZIN