kamci_hem_preannik

30.07.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1685 KERÄ BAKILMIŞ

Ya kamçı, ya prännik!

Orak ayın 20-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH İspolkomun toplantısında İspolkom azalarına görterdi baaşışları, angılarını kendisinä Rusiyada vermişlär: kamçı hem prännik.

İspolkomun toplantısında İrina VLAH, maamilä surat, şaka dedi: “Bu iki tertipi kullanarak biz dört yıl çalışacez. Şindi bilelim neyi taa sık kullanacez: kamçıyı mı, prännii mi? Büünkü durumda taa sık kamçıyı kullanmaa lääzım. Hem kamçı, hem da prännik Başkanın odasında en görünän erdä duracek. Siz annayasınız deyni, ani dört yılın içindä lääzım olacek çok işlär yapmaa…”

BİR CUVAP YAZIN