mihail_cakir

06.04.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 620 KERÄ BAKILMIŞ

Yaklaşêr Mihail ÇAKİRin 160-cı yıldönümü

2021-ci yılın Ciçek ayın (aprel) 27-dä tamamnancek 160 yıl gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän.

Gagauzların apostolunun hem aydınnadıcısının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında. Popaz üürenip, başardı Kişinev seminariyasını. Çevirdi gagauz dilinä din kiyatlarını, ölä nicä “Matveydän Evangeliya”, “Dualar”, “Eki Testament”tan parçalar. Bilim adamı olarak ilkin hem istoriyada seftä kurdu “Moldovanca-Rusça laflıı”nı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindä slujbalar gagauzça geçsin hem gagauzlarlan tatarlara yazı şavkı versin.

Canabisinin zaametlerini tanıyarak te ne yazdılar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO (21.12.1913 – 29.07.1993) hem Akademik Todur ZANET:

Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazıldıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”.

Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar var sa, hem onnarın gagauzluu yaşar sa – bu gagauzların apostolunun, Ay-Boba Mihail ÇAKİRin Allahtan yollanan vergisinnän hem zaametinnän korundu”.

Not. Bütün dünnää kulturasına deyni aydınnadıcının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin duuma günündän 160-cı yıldönümü Gagauziyada büük bir saygıylan bakılacek. Neettä var, bu günnän ilgili olarak, kiyat sergileri, tombarlak masaları, şkolalarda açık uroklar hem başka önemni sıralar yapmaa.
cakir_eni
cakir_byust

cakir_kiyat

çakir (4)

BİR CUVAP YAZIN