uuredicilar_gunu (3)

11.10.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 185 KERÄ BAKILMIŞ

“Yaşayın siz, Üüredicilär!”: Üüredicilär Günüdä Gagauziya üüredicilerinä Gramotalar

Canavar ayın 5-dä, Halklararası Üüredicilär Günündä, Gagauziya üüredicilerini kutladılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Gagauziya üüredicilik Upravleniyası Başı Nataliya KRİSTEVA, verip onnara Kıymetli adlar, Gagauziyanın hem Moldovanın Şannı Gramotalarını.

Gagauziyanın kolecı, zanaat uçilişçeleri, lițeyleri, gimnaziyaları, başlangıç şkolaları üredicilerinä, ön üüredicilik kuruluşların (uşak başçaları – nışanAS”) terbiedicilerinä hem başka zaametçilerä Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının Şannı Gramotalarını vermäk sırasında bu gözäl insannarı profesional gününnän kutladılar Kongaz küüyün Todur ZANET teoretik lițeyin “Centelmennär Klubu” hem Komrat yaratmak Evin vokal grupası (önderci – İrina MELKAN).

Kıymetli adlar hem Şannı Gramotalar üüredicilerä verildi onnarın üüredicilik hem terbietmäk proțesın iileştirilmesindä hem kurmasında büük başarılar için, kişiliin intelektual, kultura hem esaplık kurulmasında zaametleri için, eni büüyän evlatboyların terbiedilmesindä hem üüredilmesindä çok yıllar verimni çalışmakları için.

 

“GAGAUZİYAnın KIYMETLİ ÜÜREDİCİSİ” ADINI KABLETTİLÄR:

Valentina Savelyevna TUMBA, Komrat kasabasının Mihail ÇAKİR kolecında nemțä dilindä üürediciyka;

Dimitriy Stepanoviç KAMBUR, Beşgöz küüyün gimnaziyasının eski direktoru;

Lidiya Nikolaevna ÜSÜMBEYLİ, Kıpçak küüyün Boris YANAKOGLU lițeyindä gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

 

GAGAUZİYA BAŞKANın hem GAGAUZİYA HALK TOPLUŞUnun ŞANNI GRAMOTALARINI KABLETTİR:

İvan Nikolaeviç KALÇİŞKOV, Komrat kasabasının Stepan KUROGLU gimnaziyasında fizikada hem matematikada üüredici;

Tatyana Anadreevna KALÇİŞKOVA, Komrat kasabasının Nikolay TRETYAKOV lițeyindä matematikada hem informatikada üürediciyka;

Tatyana Nikolaevna İKİZLİ, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının administrativ hem ekonomika bölümün başı;

Anna Markovna RUSSU, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası başının terbiedilmäk uurunda yardımcıykası;

Aleksandr İvanoviç PAVLUŞİN, Komrat “Masal” adlı 9-cu ön üüredicilik kuruluşunda ön üürediciliktä muzıka zaametçi;

Praskovya Vasilyevna TOPAL, Kazayak küüyün “Masal” adlı 2-ci ön üüredicilik kuruluşunda ön üürediciliktä terbiediciyka;

Lüdmila Grigoryevna GORBUNOVA, Komrat kasabasının Gavril GAYDARCI lițeyin direktoru hem fizikada üürediciyka;

Svetlana Sergeevna STOYNOVA, Komrat kasabasının Mihay EMİNESKU lițeyin direktoru hem matematikada üürediciyka;

Larisa Markovna KUROVA, Komrat kasabasının Dimitriy KARAÇOBAN lițeyindä fizkulturada  üürediciyka;

Mariya Mihaylovna ZLATOV, Komrat kasabasının Nikolay TRETYAKOV lițeyindä romın dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Lidiya Vasliyevna KAPSAMUN, Kıpçak küüyün S.BARANOVSKİY lițeyindä fizikada üürediciyka;

Hasan CESUR, Kongaz küüyün Suleyman DEMİREL moldo-türk lițeyin direktoru;

Oksana Hristoforovna RAZGRADSKAYA, Başküüyü (Kirsova) M. TUZLOV lițeyin direktoru hem bolgar dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Mariya Grigoryevna PULUKÇU, Kongaz küüyün Nikolay ÇEBANOV gimnaziyanın direktoru hem rus dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Nadejda Pantileevna KOÇANCI, Aydar küüyün Födor ANGELİ gimnaziyanın direktoru hem gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Evdokiya Dimitrievna OSTRİOGLU, Baurçu küüyün başlangıç şkolasının direktoru hem başlangıç klaslarda üürediciyka;

İrina Dimitrievna TALMAÇ, Kıpçak küüyün S.BARANOVSKİY lițeyin direktoru hem matematikada üürediciyka;

Olga Georgievna HACIOGLU, Kıpçak küüyün Boris YANAKOGLU lițeyin direktoru hem fizikada üürediciyka;

Svetlana Semönovna BAYACI, Svetlıy küüyün gimnaziyasının direktoru hem başlangıç klaslarda üürediciyka;

Mariya Dimitrievna TANASOVİÇ, Komrat kasabasının Mihail ÇAKİR pedagogika kolecın direktoru;

Alöna Aleksandrovna GLAVÇEVA, Komrat kasabasının Mihail ÇAKİR pedagogika kolecın praktika uurunda direktorun yardımcıykası;

Anna Mihaylovna PANAMARÖVA, Komrat kasabasının Mihail ÇAKİR pedagogika kolecın terbietmäk uurunda direktorun yardımcıykası;

Polina İlyiniçna İLYEVA, Komrat kasabasının Mihail ÇAKİR pedagogika kolecın muzıka bölümünün başı;

Vasiliy Petroviç BELEV, Svetlıy küüyün agrotehnika kolecın direktoru;

Mariya Aleksandrovna YAKOBANU, Çadır kasabasının zanaat uçilişçesinin üürenmäk praktikasında direktorun yardımcıykası;

Evgeniy Dimitrieviç BUZACI, Çadır kasabasının zanaat uçilişçesinin üüredicilik hem terbietmäk uurunda direktorun yardımcısı hem cümne predmetlarında üüredici;

Fedora Kirilovna TELPİZ, Komrat kasabasının zanaat uçilişçesinin istoriyada hem alış-veriş temelindä hem țivil terbiedilmesindä üürediciyka;

 

MOLDOVA PRAVİTELSTVOSUNUN ŞANNI GRAMOTALARINI KABLETTİLÄR:

Födor İvanoviç MARİNOV, Avdarma küüyün Dimitri ÇELENGİR liţeyindä gagauz dilindä hem literaturasında üüredici;

Larisa İlyiniçna MARİNOVSKAYA, Kongaz küüyün Nikolay ÇEBANOV gimnaziyanda istoriyada üürediciyka;

 

MOLDOVA ÜÜREDICILIK, KULTURA HEM AARAŞTIRMA MİSTERLİİN ŞANNI GRAMOTALARINI KABLETTİR:

Georgiy İvanoviç KROYTOR, Çok-Meydan küüyün Födor YANİOGLU lițeyindä istoriyada hem fizikada üüredici;

Ekaterina Vasilyevna GARDİNANT, Komrat kasabasının Mihay EMİNESKU lițeyindä romın dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Mariya Födorovna TIRPU, Valkaneş kasabasının 3-cü ön üüredicilik kuruluşunda ön üürediciliktä logoped hem metodist;

İvan Dimitrieviç JEJU, Svetlıy küüyün agrotehnika kolecında fizikada hem informatikada üüredici;

Galina Dimitrievna SİRKELİ, Komrat kasabasının Mihail ÇAKİR pedagogika kolecın gumanitar țiklası kafedranın başı, gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka.

 

GAGAUZİYA ÜÜREDİCİLİK UPRAVLENİYASININ GRAMOTALARINI KABLETTİLÄR:

 

Gagauziyanın ön üüredicilik kuruluşlarında pedagogika zaametçileri:

Vera Vladimirovna ROTAR, Çadır kasabasının “Akça” adlı 4-cü ön üüredicilik kuruluşunda direktor;

Vera Georgievna KRİSTEVA, Baurcu küüyün “Teremok” adlı 3-cü ön üüredicilik kuruluşunda terbiediciyka;

Yuliya Petrovna KURDOGLU, Baurcu küüyün 2-ci ön üüredicilik kuruluşunda terbiediciyka;

Vasilisa İvanovna MORAR, Komrat kasabasının “Süütçäz” adlı 7-ci ön üüredicilik kuruluşunda gagauz hem romın dillerindä üürediciyka;

Fedora Dimitrievna FRANGU, Kongaz küüyün “Çöşmecik” adlı 3-cü ön üüredicilik kuruluşunda direktor;

Tatyana İvanovna BELİOGLU, Kazayak küüyün “Güneşçik” adlı 1-ci ön üüredicilik kuruluşunda terbiediciyka;

Lidmila Födorovna KARAPAL, Valkaneş kasabasının 7-ci yasla hem uçak başçası;

Nina Mihaylovna DOYKOVA, Kazayak küüyün “Garmoniya” adlı 1-ci ön üüredicilik kuruluşunda metodistka;

Olga Konstantinovna PULUKÇU, Kazayak küüyün “Garmoniya” adlı 1-ci ön üüredicilik kuruluşunda terbiediciyka;

Marina Dimitrievna RUSSU, Çadır kasabasının “Çancaz” adlı 5-ci ön üüredicilik kuruluşunda terbiediciyka;

Valentina Vladimirovna GAGAUZ, Aydar küüyün “Romaşka” adlı ön üüredicilik kuruluşunda gagauz dilindä üürediciyka;

Valentina İvanovna TONKU, Çok-Meydan küüyün “Yıldızçık” adlı ön üüredicilik kuruluşunda terbiediciyka;

 

Gagauziyanın üüredicilik kuruluşlarında pedagogika zaametçileri:

Alöna Georgievna KURDOGLU, Valkaneş kasabasının S.RUDENKO gimnaziyasında angliycada üürediciyka;

Elena Mihaylovna BULGAR, Valkaneş kasabasının S.RUDENKO gimnaziyasında matematikada üürediciyka;

Larisa Konstantinovna BOZBEY, Valkaneş kasabasının A.DOLJNENKO teoretik lițeyindä direktor hem matematikada üürediciyka;

Vasilisa Afanasiyevna UZUN, Ütülü küüyün S.EKONOMOV teoretik lițeyindä rus dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Alöna Nikolaevna SOKOLOVA, Valkaneş kasabasının S.RUDENKO gimnaziyasında direktor;

Elena Mihaylovna MOMAT, Kazayak küüyün teoretik lițeyindä romın dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Valentina Georgievna GARGALIK, Çadır kasabasının V.MOŞKOV teoretik lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

Mihail Mihayloviç KOSTENKO, Çadır kasabasının V.MOŞKOV teoretik lițeyindä rus dilindä hem literaturasında üüredici;

Rimma Filipovna FUÇECİ, Çadır kasabasının 3-ci teoretik lițeyindä biologiyada hem himiyada üürediciyka;

Svetlana Mihaylovna ÇERNİOGLU, Baurçu küüyün başlangıç şkolasında başlangıç klaslarda üürediciyka;

Anna Sergeevna ZİBİLİ, Kıpçak küüyün S.BARANOVSKİY lițeyindä rus dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Mariya İlyiniçna KOCABAŞ, Kıpçak küüyün S.BARANOVSKİY lițeyindä gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

İvan İvanoviç LAMBOV, Çadır kasabasının M.GUBOGLU teoretik lițeyindä istoriyada üüredici;

Elena Danilovna STOYANOVA, Aydar küüyün F.ANGELİ gimnaziyanın terbietmäk işleri uurunda direktorun yardımcıykası, başlangıç klaslarda üürediciyka;

Elena Petrovna TOPÇU, Tomay küüyün gimnaziyasında informatikada üürediciyka:

Anna Vasilyevna ÇEBANOVA, Kongaz küüyün N.ÇEBANOV gimnaziyasında başlangıç klaslarda üürediciyka;

Lolita Vasilyevna BOEVA, Svetlıy küüyün gimnaziyasında başlangıç klaslarda üürediciyka;

Aurika Leonidovna BARBAROVA, Svetlıy küüyün gimnaziyasında başlangıç klaslarda üürediciyka;

Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA, Kongaz küüyün T.ZANET teoretik lițeyindä direktor;

Stefanida Georgievna RADOVA, Kongaz küüyün T.ZANET teoretik lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

Mariya İlyiniçna DUŞKOVA, Kongaz küüyün T.ZANET teoretik lițeyindä gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Zinaida Filipovna NEYKOVÇENA, Kongaz küüyün T.ZANET teoretik lițeyin terbietmäk işleri uurunda direktorun yardımcıykası;

Olga Petrovna ÇEBANOVA, Kongaz küüyün V.TOPAL gimnaziyasında direktor hem biologiyada üürediciyka;

Nadejda HURCİUC, Komrat kasabasının M. EMİNESKU teoretik lițeyindä romın dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Polina Sergeevna PINTÄ, Komrat kasabasının N.TRETYAKOV teoretik lițeyindä direktor;

Anna Stepanovna MAVRODİ, Komrat kasabasının N.TRETYAKOV teoretik lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

Mariya Hristoforovna TRUŞİNA, Komrat kasabasının S.KUROGLU gimnaziyasında matematikada üürediciyka;

Elena İlyiniçna VELİKOVA, Başküüyü (Kirsovo) M.TANASOGLU gimnaziyasında gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Sofiya İlyiniçna PANAİTOVA, Kongaz küüyün S.DEMİREL moldo-türk lițeyindä istoriyada üürediciyka;

Aleksandra Afanasiyevna YULARCI, Kongazçık küüyün gimnaziyasında gagauz hem rus dillerindä hem literaturalarında üürediciyka;

Svetlana Vasilyevna TOPAL, Başküüyü (Kirsovo) M.TUZLOV teoretik lițeyin terbietmäk işleri uurunda direktorun yardımcıykası, bulgar dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Tatyana Mihaylovna GREK, Avdarma küüyün D.ÇELENGİR teoretik lițeyin terbietmäk işleri uurunda direktorun yardımcıykası, fizikada üürediciyka;

Praskovya Savelyevna SIRBU, Komrat kasabasının D.KARAÇOBAN teoretik lițeyindä matematikada üürediciyka;

Mariya Prokofyevna GRİBANOVA, Komrat kasabasının D.KARAÇOBAN teoretik lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka;

Vasilisa İvanovna BROŞKOVA, Dizgincä küüyün gimnaziyasında romın dilindä hem literaturalarında üürediciyka;

Aurika Mihaylovna DANİLOVA, Çadır kasabasının P.KAZMALI gimnaziyasında biologiyada üürediciyka;

Tatyana Petrovna KAPANCI, Çadır kasabasının P.KAZMALI gimnaziyasında başlangıç klaslarda üürediciyka;

Mariya Harlampievna KARAPİRÄ, Baurçu küüyün gimnaziyasında gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

İvanna Mihaylovna UZUN, Kazayak küüyün gimnaziyasında gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Nadejda Gerasimovna YURKO, Çok-Meydan küüyün F.YANİOGLU teoretik lițeyindä başlangıç klaslarda üürediciyka.

 

Gagauziyanın orta zanaat üüredicilik kuruluşlarında pedagogika zaametçileri:

Ekaterina Viktorovna TODORİÇ, Komrat kasabasının Mihail ÇAKİR pedagogika kolecında psiholog.

 

Gagauziyanın şkola dışında üüredicilik kuruluşlarında pedagogika zaametçileri:

Svetlana Vladimirovna SARI, Komrat rayonun Yaratma Evin krujoonda önderciyka;

Stepan Pavloviç JELEZOGLU, Çadır rayonun Uşakların yaratmak Merkezinin krujoonda önderci;

Raisa Trifonovna POPOVİÇ, Valkaneş kasabasının Uşakların yaratmak Evinin incäzanaatta önderciyka.

uuredicilar_gunu (4)
uuredicilar_gunu (1)
uuredicilar_gunu (5)
uuredicilar_gunu (2)
uuredicilar_gunu (6)
uuredicilar_gunu (7)
uuredicilar_gunu (8)

BİR CUVAP YAZIN