sorush

12.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 696 KERÄ BAKILMIŞ

Ye Nikolay BABOGLUya saygı neredä?!

Gagauziyada, hepsi Hristiannıklan İnsannık adetlerini kırarak hem ezeräk, karar alındı 2018-ci yılın Hederlez (may) ayını yazıcı Dimitri KARA ÇOBANın (27.05.1933 – 08.10.1986) ayı olarak açıklamaa. Bu, maamilä surat, yazıcının duuma gününün 85-ci yıldönümünä saygı veremäk.

Gözäl hem islä bir adım. Saa olsunnar!

Ama hep o ayda bizim taa büük hem kulturamıza taa da çok yapan Geniyimiz, Büük yazıcımız Nikolay BABOGLU (02.05.1928 – 26.08.2008) da duudu hem bu yıl onun duuma gününün 90-cı yıldönümü. Ye Nikolay BABOGLUya saygı neredä?!

Sanêrım, ani bu yannışlıı Gagauziya İspolkomu lääzım doorutsun da, en aazdan 2018-ci yılın Hederlez (may) ayını Nikolay BABOGLU ayı olarak da bildirsin.

Hem taa bir iş. Herliim Gagauziya öndercileri Allahı yınanarsalar hem Kliseyä gidärsalar, yok nicä 2018-ci yılın Hederlez (may) ayın 27-si bölä sebeplän Gagauziyada Kultura hem kultura izmetçilerin Günü olsun.

Akademik hem poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN