yulea

26.03.2015, tarafından yazılı , LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1567 KERÄ BAKILMIŞ

Yıliya KURDOGLUnun peet kiyadı Türkiyedä

Türkiyenin Hendek primariyasının katkılarınnan tiparlandı genç gagauz poetın Yuliya KURDOGLUnun peet kiyadı. Kiyat anılmış gagauz resimcinin Dimitri SAVASTİNın resimnerinnän bol-bol donaklı.

Yuliya KURDOGLU duudu 1984-cü yılda Aydarmada. Bu günä kadar peetleri “Ana Sözü” gazetasında hem “Aker sel gücü” kiyadında tiparlandıydı.

BİR CUVAP YAZIN