antem_bilingv_

09.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 100 KERÄ BAKILMIŞ

YTB yardımınnan uşak başçalarında gagauz hem romın dili onlain üürenilecek

Harman ayın (avgust) 6-da Moldovanın ANTEM (Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova) yaptı onlain prezentațiya “Gagauziyada bilingva üüredicilii: şkoladan öncä kuruluşlarda Romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesi” onlain platformasına, angısı ömürä geçiriler Türkiyenin YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıın yardımnarınnan.

Onlain prezentațiyasında pay aldılar Türkiye YTB Başkanı Abdullah EREN, ANTEM direktoru Lucia KUKU, Moldova  üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministrusu İgor ŞAROV, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, OBSEnın azınnıkların işlerinnä bakan Baş komisarının ofisinin temsilisi, Gagauziya üüredicilik Upravleniyası Başı hem Gagauziya uşak başçalarının direktorları.

Prezentațiyada gösterildi o bilingva kiyatlar, ani 6-7 yaşındakı uşaklar hem onnarın anaları-bobaları için gagauz hem romın dilindä hazırlandılar hem da YTB (Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar) Başkannıın yardımnarınnan tiparlandılar.

Şindi terbiedicilär hem analar-bobalar var nicä baksınnar onnarı ANTEMın saytında bu adrestä: bilingual.antem.org.

BİR CUVAP YAZIN