yulea_arnaut_1

24.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TÜRKÜCÜLÄR BÖLÜMÜ, 885 KERÄ BAKILMIŞ

Yuliya ARNAUT “Ot Irı” konkurs festivalindä laureat oldu

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 9-12 günneri arasında Rusiya Federaţiyasının Hakasiya Respublikasında oldu V-ci Halklararası “Ot Irı” (Ateşin Türküsü) konkurs festivali, angısında pay aldılar 14 erdän türkücülär: Altay (RF), Azerbaycan, Başkurdistan (RF), Belorusiya, Burätiya (RF), Gagauziya (Moldova), Hakasiya (RF), Kazakistan, Kırgızistan, Krım, Saha (Yakutiya, RF), Tacikistan. Gagauziyayı festivaldä temsil ettilär Gagauz türküçüykası Yuliya ARNAUT hem Moldovanın şannı artistı Pötr PETKOVİÇ (jüri azası).
yulea_arnaut_4

Festival konkursuna katılan türkücülär lääzımdılar ikişär türkü çalsınnar. Gagauz türküçüykası Yuliya ARNAUT ½ finalda çalıp gagauzça “Kemençä” (laflar – Todur ZANET, muzıka – İlya FİLEV) türküsünü hem finalda çalıp angliyca türküyü “Queen Of The Night” oldu V-ci Halklararası “Ot Irı” (Ateşin Türküsü) konkurs festivalin III-cü gradta laureatı.
yulea_arnaut_3

Festivalin Gran-pri ödülünü aldı Kazakistandan türkücü Meratbek HAYROLDA.

Festivalin I-ci gradta laureatı Diplomunu kabletti Kırgızistandan türkücüyka Mêlani SARİYEVA, II-ci gradta laureatı Diplomu verildi Belorusiyadan türkücüykaya Olga GORNİÇARa.

Ayrıca festivalin diplomantları oldular Krımdan – Mariya BAZALEEVA, Başkurdistandan – Aytugan VALMUHAMEDOV, Tıvadan – Aydın MONGUŞ.

“Umut” nominaţiyasında ensedi Altaydan “Oyno” neo-etno grupası. “İpek yolu” nominaţiyasında birinci oldu Hakasiyadan Aleksandr KOBEJİKOV. Festivalin siiredicilerin mayıllıı prizı verildi hep Hakasiyadan Natalya ALBIÇAKOVAya.

Bundan kaarä V-ci Halklararası “Ot Irı” (Ateşin Türküsü) konkurs festivalinin hepsi prizörlarına verildi paalı baaşışlar hem para sertifikatları.

Foto: gazeta19.ru.

Not. “Ot Irı” (Ateşin Türküsü) konkurs festivalin kurucuları Hakasiya Respublikasının pravitelstvosu hem kultura ministerlii. Yapêr bu festivali Hakasiyanın “S.P. KADIŞEV” halk yaratması hem kultura Merkezi.

BİR CUVAP YAZIN