ght_26_2-

26.11.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 402 KERÄ BAKILMIŞ

Zavalı gagauz halkı: “Gülüntü deputatlar” spektaklisi artık bıktırdı

Kasımın 26-da Komratta geçti “Gagauziya Halk Topluşun VII-ci dönem kurucu toplantısı” adlı spektaklinin 4-cü perdesi, neredä deputatlar genä savaştılar Gagauziya Halk Topluşun Başını ayırmaa, ama tek olan kandidat Dimitriy KONSTANTİNOV 18 oy erinä sade 14 aldı.

Dimitriy KONSTANTİNOV için seslerini verdilär:

– Aleksandr TARNAVSKİY – Komrat № 3 s.b.;

– Nikolay İVANÇUK – Çadır № 5 s.b.;

– Georgiy LEYÇU – Çadır № 6 s.b.;

– İvan KARACA – Beşgöz № 14 s.b.;

– Nikolay RAYA – Düzginca № 18 s.b.;

– Dimitriy KONSTANTİNOV – Ferapontyevka № 21 s.b.;

– Nikolay UZUN – Aydar № 22 s.b.;

– Valentin GAYDARCI – Karbalı № 23 s.b.;

– Mihail JELEZOGLU – Kiriyet № 25 s.b.;

– Valeriy MANASTIRLI – Kıpçak № 30 s.b.;

– Dimitriy MANASTIRLI – Kıpçak № 31 s.b.;

– İlya UZUN – Rus Köselisi № 33 s.b.;

– Ruslan UNİLOVSKİY – Svetloe № 34 s.b.;

– Sergey ÇİMPOEŞ – Tomay № 35 s.b.

Prost etsin beni büük franțuz dramaturgu Jan-Baptiste MOLİER, ani alêrım onun pyesasının “Gülüntü kukonalar” adını da diiştirerim orada “kukonalar” lafını “deputatlar” lafına. Ama bunu yapmaydım taa dooru olaceydı, zerä büünkü GHT toplantısına bir şüpesiz var nicä demää “Gülüntü deputatlar” spektaklisi. Zerä 34 deputattan 20-si kendileri haliz naazlı, şımarık hem gülüntülü gösterip, Gagauziya Halk Topluşun Başını seçmeyä katılmadılar. Bunnar soțialistlär partiyasının, Gagauziya başkanın, Viktor PETROVun hem Nikolay DUDOGLUnun tayfaları. Ama GHT Başı seçilmeyincä, hemen dönüp zala, onnar hepsini akıla koymaa başladılar.

Bu “Gagauziya Halk Topluşun VII-ci dönem kurucu toplantısı” adlı spektaklinin 5-ci perdesi Kırım ayın (dekabri) 3-dä olacek. Bölä karar 17 oylan aldılar o “halk deputatları”, ani seçimä katılmadılar. Katılan 14 haliz halk deputatı sa teklif ettiär Kasımın 30-na toplanmaa, ama bu iş için onnarda oy etişmedi.

Genä da onnar açıkladılar, ani Kasımın 30-na saat 11:30-da toplanêrlar.

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN