yol

09.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 1337 KERÄ BAKILMIŞ

Zavalı Kongaz-Baurçu yolu

2011-ci yıldan beeri, istoriyada artık dördüncülää, Gagauziya öndercileri büük tantalalıklan söledilär, ani Hederlez ayında Moldova Pravitelstvosu Kongaz-Baurçu yolun remondu için 48 milion ley verdi da yol işleri genä başlêêrlar.

Sevindirici bir haberdi. Bildirildi, ani 6 kilometralık yol yapılacek en uygun standartlara görä. Çiinenmiş taşlar üstünä 2 kat çetin asfalt koyulacek da işlär yılın sonunadan başarılacek.

Hemen bulundu firma da (neredän bulundu biri açıklamadı?), ani çabuk tutundu iştän da hemen, işi bozdu.

Orak ayın (iyül) 6-da Kongaz-Baurçu yolunda işleri kontrol etti Gagauziya İspolkomun komisiyası da buldu, ani işlär hiç bir standarta uymêêrlar: taşları çiinämeerlär; iki kat erinä bir kat asfalt koyulêr; asfalt çetin diil, ama plastilin gibi yımışak; firma proekt dokumentlerinä görä işi yapmêêr.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH söledi, ani bölä esapsızlaa dayanmayacek da işi Moldovanın ekonomika hem infrastruktura ministerliinä hem prokuraturaya bildirecek.

Firma lääzım olacek kendi parasınnan yapıldıı işi enidän yapsın.

BİR CUVAP YAZIN