kaar_saab (1)

14.02.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 139 KERÄ BAKILMIŞ

«Снежная королева» gagauzça “Kaar Saabiykası” sa, ozaman Kül Pepeleşkası – kosmonavt!

Küçük ayın (fevral) 8-dä Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” artık gagauz-rus Milli teatrusu siiredicilerin önünä sürdü “gagauzçaya” çevirilän “Kaar Saabiykası” adlı eni spektaklisini, birkaç gün sora da hem o spektakliyi – «Снежная королева» olarak – rus dilindä gösterdi. Bu pesayı, daniyalı Hans Christian ANDERSENın hep o adta masılana görä, düzmüş rus hem sovet dramaturgu Evgeniy ŞVARȚ.

Gagauz dilindän kaarä, her taraftan gözäl hazırlamnış, donaklanmış hem başırılmış spektakliylän gagauz-rus Milli teatrusunun ekibini kutlêêrım hem sevinerim, ani süüredicililerinä kultura hem teatruculuk uurunda aydınnadıcı duygular vererlär.

Alıp başarı rejisörluktan (Anatoliy RADULOV), aktörların talantlı oyunnarından (Kaar Saabiykası – Elena DANAJİ, Kay – Andrey REDJEPOV, Gerda – Natalya MANASTIRLI, Mali – Valentina GÜMÜŞLÜ, Kral – Mihail KONSTANTİNOV, Prințesa – Nataliya İVANÇUK, Prinț – Mihail GAGAUZ, Garga – Denis BABURİN, Komerțiya nasaatçısı – Mihail REZUNEȚ, Masalcı – Anatoliy RADULOV, Haydutların anası – Lidiya GALAȚLI, Haydut kızı – Svetlana GENOVA, Karaca – Dmitriy ZİROV, Sarayın izmetçileri – Valentina TERZİNOVAylam Nataliya LAZAREVA) da başarıp dekorlan resimnärlän (Dimitriy STEFOGLU) hem kostümnarlan (Lidiya TODİEVA hem Nataliya KONSTANTİNOVA) – bu spektakli dört-dörtlük bir oyun. Belliki, burada var teatrunun zanaat öndercisinin (Mihail GAGAUZ), teatrunun direktorunun (Mihail KONSTANTİNOV), şafk (İvan GERGELECİ), ses isçisinin (Yuri TATARLI) hem video ustasının (Andrey BEJENAR) katkıları da.

Bu taraftan Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” artık gagauz-rus Milli teatrusunu candan-ürektän kutlêêrım hem, nicä dä herkerä, sevinerim onnarın başarılarına.

Ama bir iş raada brakmêêr – pyesanın gagauzçaya çevirmäk “ustalıı”. Herliim bir işi yparsanız ya onu islää yapın, ya da hiç yapmayın.

Neçin bunu yazdım. Sadecä pyesanın gagauzça adına hem rollerin yazılmasına bir kısa bakış attıynan, göreriz, ani iş karma-karışık.

Kabledärsäk, ani «Снежная королева» gagauzça “Kaar Saabiykası” olarak çeviriler, ozaman lääzım kabledelim, ani Kül Pepeleşkası – kosmonavt!

Gagauzça çat-pat bilän pyesanın çeviricesinä (osa çeviriciykasına mı?) açıklêêrım “saabiyka” lafın maanasını: хозяйка, владелица, обладательница (чего-л.), ama diil «королева». Gagauz dilinä «королева» lafı yabancı dillerdän girdii için, onun gagauz dilindä bölä karşılıklı maanaları var: kralü, koroleva hem onnara yakın – padişahka sözü.

Herliim kayıl olardaydık, ani Kralü – bu saabiyka, ozaman pyesadakı “Kral” lääzım Saabi olsun. Prinț hem Prințesa lääzım olsunnar “saabiykanın oolu” hem “saabiykanın kızı”.

Gagauz dilin ilerlemesindä “Kaar kralüsü” pyesasında bölä büük yannışlıkların olmaması lääzım, çünkü başka türlü “milli” teatrusu “milletin” dilini çukura götürecek.

Dramaturg hem çevirici Todur ZANET
kaar_saab (2) kaar_saab (3) kaar_saab (4) kaar_saab (5)

Patretlär: facebook.com/gagauzteatr.md

BİR CUVAP YAZIN