gencl

03.03.2014, tarafından yazılı , ZAVALI ANA DİLİMİZ BÖLÜMÜ, 9023 KERÄ BAKILMIŞ

4 lafta 9 yannışlık var

Gagauziyanın dolayı gençlik Merkezi tablosunda 4 lafta 9 yannışlık var.

Dooru lääzım bölä yazılsın: GAGAUZİYANIN, DOLAYI, GENÇLİK, MERKEZİ

(açıklama – Todur ZANETin)

BİR CUVAP YAZIN