AS_35_1

14.08.2023, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 242 KERÄ BAKILMIŞ

“Ana Sözü” – 35 yaşında!

2023-cü yılın Harman ayın (avgust) 14-dä tamamnandı 35 yıl, nicä dünneyi gördü “Ana Sözu” gazetamızın ilk nomeri. Bakmadaan türlü zorluklara, “Ana Sözu” gazetamızın büün dä ayakta kalêr. Ayakta kalêr, zerä yanımızda var gagauz milleti, Gagauzluumuz, “Ana Sözu” gazetamızın haliz dostları, var Türkiyemiz hem onun TİKA hem YTB kuruluşları, angıları, läääzım olduynan, herkerä bizä omuzunu koydular hem koyêrlar. Saa olsunnar.

Geçän 35 yılın içindä sizlerä deyni, paalı okuycularımız, “Ana Sözu” gazetamızın 825 nomerini çıkardık hem, sizinnän barabar, gagauz dilinä, gagauz milletinä, devletliinä, kulturasına hem bütün türk dünnäsına izmet ettik.

“Ana Sözu” gazetamızın için biz bir kerä bölä yazdıydık: “Ana dilimizä hem kulturamıza izmettän başlayıp, GAGAUZLARIN DEVLETLİK KURMASINDA en büük hem baş rolü oynadık. Gagauzlara GAGAUZLUK DUYGULARI uyandırılmasında çan olduk, ANA DİLİMİZÄ can olduk, DEVLETLİİMİZÄ kurban olduk, DOORU İSTORİYAMIZA pak şafk olduk, KULTURAMIZA köşä taşı olduk, LİTERATURAMIZA çöşmä olduk”. Bu uurdan hem sözlerdän dä hiç bir kerä atılmadık hem atılmayacez da!

Bu yortulu gündä, paalı okuycularımız hem dostlarımız, yanımızda bulunduunuz için hepsinizä tekrara saa olun deeriz. Bilin, ani “Ana Sözu” gazetamız daymalarda sizin için var! Hepsimiz dileerimä saalık, kısmet, bereket, selemet içindä uzun ömür, aydın geleceklär!

Yaşasın “Ana sözu” gazetamız! “Ana sözu”nän Gagauzlar hem Gagauzluk yaşasın!

“Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN