skola (1)

20.06.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 199 KERÄ BAKILMIŞ

Bir taraftan keserlär, öbür taraftan ekleerlär

Harman ayın (avgust) 1-dän Moldovanın üüredicilik sistemasında enilik – az sayıda üürencileri olan (200-dän iisik) şkolaların direktor yardımcılarının, teknik personalın hem medsestraların ödeklerini yarı-yarıya düşürerlär. O paraya, çıldırmasınnar deyni, şaştlara psiholog sokêrlar.

Moldovanın üüredicilik ministerliin emirinä görä, Harman ayın (avgust) 1-dän az sayıda üürencileri olan (200-dän iisik) şkolalarda öndercilik hem izmet personalı hem onnarın parplataları azaldılacek. Ölä, bezbelli para kıtlıı olduu için, üüredicilik-terbietmäk uurunda direktor yardımcıların hem medsestraların ödekleri yarı-yarıya düşürüler.

Ama, insannar hem üürencilär çıldırmasınnar deyni, şkola ştatlarına psiholog, logoped hem üüredici asistentı erleri sokulêr. Gelişmedä güçlükleri olan her 20 üürenciyä bir psiholog pedagogu tarif stavkası veriler.

BİR CUVAP YAZIN