enseyis_gunu_2023 (2)-1

11.05.2023, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 305 KERÄ BAKILMIŞ

“Biricii unudulmadı, bişey unudulmadı”

Hederlez ayın 9-da Gagauziyanın hepsi küülerindä hem kasabalarında bakıldı 9 May Enseyiş Günü, nerdä, II-ci dünnä cenginndä cannarını kurbam koyannar anıldı hem onnara saygı gösterildi.

En büük sıralar oldu bu gün Gagauziyanı baş kasabasında, neredä Komrattakı “Büük Vatan Cengi pamätnii”nä geldi üzlärcä insan hem burayı çiçeklärlän venoklar koyuldu.

Burada düzennenän mitingta insannara danıştılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV.

Taa sora, avşama yakın, patriotika sırası çerçevesindä, burada asker-kır kufnesini kuruldu – hepsi, kimin havezi vardı, ikram edildilär kara booday kaşasınnan hem front “50 gramınnan”. Nedän sora da, “1448 günnän gecä – Aklının mumunu yak” akțiyasınnan ilgili olarak, gençlär 1448 mum tutuşturdular.

Gagauziyada 9 May Enseyiş Günü bakılması başarıldı cenk vakıdı türküleri konțertınnan hem yortulu feyerverklan.

Not. II-ci dünnä cenginndä 60 miliondan zeedä can kurbanı verildi. Onnarın 27 milionundan zeedesini eski SSRB verdi. Moldovadan 650 bin kişi bu cengtä öldü.
enseyis_gunu_2023 (1)-1 enseyis_gunu_2023 (3)-1 enseyis_gunu_2023 (4)-1

BİR CUVAP YAZIN