anmak_mumu (1)

23.06.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 129 KERÄ BAKILMIŞ

Büük Vatan cengin çeketmesinin anma sıraları yapıldı

1941-ci yılın Kirez ayın 22-dä, faşizma Germaniyası, sabaalän saat 4-tä binnärcä ton bomba Sovet Soțialist Respublikaları Birliin kasabalarına sıbıdıp, sınırları geçip hem SSRB nın üstünä üüyüşüp, başlattı büük bir cengi, angısına şindi Büük Vatan cengin deniler.

Dört yıl, taa doorusu 1418 gün hem gecä, sürtän bu cengtä ensemäk için Sovet Soțialist Respublikaları Birlii 27 milion insanın cannarını kurban verdi.

Bu kara günnär hem o titsi ceng unudulmasın deyni, her yılın Kirez ayın 22-dä bütün dünnääda anmak sıraları geçer. Sıralarda Anmak memoreallarına hem orada yanan “Sonsuz ateş”lerä çiçek koyulêr hem dä Büük Vatan cengindä kurban olan cannar için “Anmak mumu” akțiyaları yapılêr, angılarında 1418-şär mum tutuşturulêr.

Kişinevda “Sonsuz ateş”ä hem “Sonsuzluk” (“Eternitate”) Memorial Kompleksına çiçek koydular Moldova Parlamentında opozițiyada bulunan deputatlar, “Enseyiş” blokun temsilcileri hem sıradan insannar. Çiçek koyannarın arasında vardı Rusiya Kişinev Büükelçisi Oleg VASNEȚOV da.

Komratta Kurtarıcı-askerlerin memoriallarında, nicä dä başka erlerdä, Kirez ayın 22-dä sabaa karşı, “Anmak mumu” akțiyası çerçevesindä, 1418 mum tutuşturuldu. Gündüz dä Gagauziya İspolkomu predsedatelin birinci yardımcısı Viktor PETROV, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova Parlamentında deputatI Aleksandr SUHODOLSKİY, Gagauziya ispolkomun azaları hem GHT deputatları bu memoreala hem “Sonsuz ateş”ä çiçek koydular.

Hep bölä sıralar oldular Gagauziyanın başka erlerindä dä, neredä insannar Kurtarıcı-askerlerin pamätniklerinä çiçek koyuldular hem saygı duruşları yaptılar.
anmak_mumu (2) anmak_mumu (3) anmak_mumu (4)

BİR CUVAP YAZIN