CÜMNE BOLUMU

muzey_komrat (1)

2024.02.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kulturamızın zengin malı oldu

(Gagauziyanın Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin kurulmasının 55-ci yılına) 1969-cu yılın Küçük ayın (fevral) 14-dä Moldova Sovet Soțialist Respublikasının kultura ministerlii çıkardı №82 sırasında bir Emir, angısına görä Komratta kuruldu iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi. Bu iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin köklerindä bulundular hem muzeyi üüsää kaldırdılar karı-koca A. A. MARİNOV hem A. F. MARİNOVA, angıları becerdilär muzey için toplamaa pek çok önemli eksponat hem o eksponatların incelemesini hem bilim tarafından yazılarını yapmaa. Elli beş yılın içindä bu muzeydä toplandı 80 bindän zeedä eksponat hem material. Onnarın arasındaTAA DERINDÄN
ihlam_fest (1)
Küçük ayın (fevral) 22-dä Gagauziyada geçti uşak muzıka hem incäzanaat şkolaların “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali, angısına katıldılar Moldova Respublikasının hem Gagauziyanın 11 kasabasından 350-dän zeedä körpä hem genç muzıkant. “Pek gözäl seslerin ihlamı” VII-ci Respublikalı festivali hazırladı hem geçirdi Gagauziya kultura Upravleniyası, angısı kolaylık verdi Komrattakı sțenada kendi ustalıklarını göstersinnär ölä uşak muzıka şkolalarını, nicä: – Andrey Valkov adına Komrat munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Gerasim Lupoy adına Orhey munițipiyi uşak muzıka şkolası; – Mihay Dolgan adına Sıncerey kasabasının uşak muzıka şkolası; – Kişkaren küüyün muzıka şkolasıTAA DERINDÄN
konst_sudu_22_02_2024 (1)
Küçük ayın (fevral) 22-dä Moldova Konstituțiya sudu karar aldı, ani şindilik “Gagauziyadan Ek paa vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmelerini, geçici olarak, durgutmaa”. “Gagauziyadan Ek paa vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmelerin” ortadan kaldırılması hem onnarı Konstituțiyaya ters gidän olmalarınınan Gagauziyanın danışmasını artık bir aydan zeedä inceleer. Küçük ayın (fevral) 22-deki toplantısında, hepsi tarafları sesleyip, Moldova Konstituțiya sudu açıkladı, ani alêr karar şindilik “Gagauziyadan Ek Paa Vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmelerini, geçici olarak, durgutmaa”. Konstituțiya sudun bu uurda kesin kararıTAA DERINDÄN
valkanes_oyun (1)_1
Kişinev kasabasında geçti sıradakı şindiki tanțlarda Moldova çempionatı, neredä Valkaneş yaratma merkezindän “Grațiya Dens” hem “Fêntazi” ansamblileri 5 ödül kazandılar. “Grațiya Dens” hem “Fêntazi” şindiki tanțlar ansamblilerin oyuncuykaları bu çempionatta iki boy kategoriyasında beş oyun gösterdilär. Jürinin kararına görä, onnara iki 1-ci, bir 2-ci, bir 3-cü hem bir 4-cü er verildi. Kutluca olsun!TAA DERINDÄN
erigina_1
Moldovanın adından Bulgariyanın Sofiya kasabasında geçän Evropa çempionatında pay alıp, Gagauziya duumalı Elena KILÇIK-ERİGİNA 3 gümüş medali kazandı. Evropa çempionatında 81 kg aarlık kategoriyasında pay alıp, 234 kg toplayarak (koparma – 103 kg + itirmä – 131 kg), becerdi 3 gümüş medali kazanmaa. Hep burada hem hep o aarlık kategoriyasında pay alan Canabisinin kızkardaşı Elena KILÇIK altıncı oldu, haberleer ipn.md.TAA DERINDÄN
kultura_sonuclar (5)
Küçük ayın (fevral) 13-dä Komrat kultura evindä Gagauziya kultura upravleniyası düzennedi bir toplantı, neredä yapıldı Gagauziyada 2023-cü yılın kultura ömürünün esabı hem kultura zaametçilerinä ödüllär verildi. Burayı toplanan Gagauziya kultura zaametçileri arasında vardılar: Gagauziyanın Kultura evlerin direktorları, ansamblilerin hem yaradıcılık kolektivlerin başları, muzeylerin, bibliotekaların hem teatruların, uşak resimcilik hem uşak muzıka şkolaların öndercileri, uşak incäzanaat evlerin başları. Hepsi bu insannarın önündä Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, 2023-cü yılın kultura ömürünün esabı yaparak, büük bir doklad tuttu. Kendi nasaatında Canabisi çalıştı 2023-cü yılda olan hepsi önemni kultura olaylarını annatmaa hemTAA DERINDÄN
fidan_papuşoy_1

2024.02.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Hakan FİDAN Mihai PAPŞOİylan buluştu

Germaniyanın Münhen kasabasında geçti “60-cı Münhen güvennik konferențiya”sı, neredä pay aldılar 150 memelekettän zeedä devlet hem pravitelstvo başları, dışişleri hem korunmak ministruları, politikacılar, jurnalistlär h. t. b. “60-cı Münhem güvennik konferențiya”sı çerçevesindä Tükiye dışişleri ministrusu Hakan FİDAN buluştu Moldovanın vițe-premyer ministrusu hem dışişleri ministrusu Mihai PAPŞOİylan, bildirer Tükiye dışişleri ministerliin presa serviçi.TAA DERINDÄN
konst_ptrot_15_02_2024 (2)_1

2024.02.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Evgeniya GUȚUL: “Umudumuz var, ani bu diil politika işi”

Moldovada kuvettä bulunan “Çalışmak hem Birlik” (PAS) partiyasının zaametinnän, Gagauziyadan ek paa vergisinin (EPV) kesmesinnän ilgil Moldovanın Vergi kodeksına yapılan diiştirmelerin dooru olmasını Gagauziya Moldova Konstituțiya suduna verdi, ama iş uzêêr. Moldovanın Konstituțiya sudu artık dört afta Gagauziyanın bu danışmasını inceleer, ama, türlü sebeplär bulup, bir karar almêêr. Dün, Küçük ayın (fevral) 15-dä olan oturuşunu Konstituțiya sudu genä erteledi. Konstituțiya sudun önünä gelän barışçı gagauzların raatlı mitingını, önä çıkan tülü azarlamaklarlan molduvalılar, savaştılar darma-daan etmää. Polițiya da onnar bişey demedi, ama gagauz mitingçılarına ataka yapıp, dayttırdı oonarı. Moldova Parlamentın deputatıTAA DERINDÄN
gaydarci_byust (1)

2024.02.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gavril GAYDARCIya byust koyuldu

Karbalı küüyündä açıldı byust raametli Gavril GAYDARCIya, gagauz bilim adamına hem filologiyada doktoruna. Küçük ayın (fevral) 14-dä Karbalı küüyündä açıldı gagauz bilim adamına hem filologiyada doktoruna, raametli Gavril GAYDARCIya byust, angısı koyuldu gagauz halkın parasından oluşan bücettan. Buyustun açılmasında pay aldılar raametlinin yakınnarı, hısımnarı, karbalılar hem Gagauziya Başkankası.TAA DERINDÄN
kaar_saab (1)
Küçük ayın (fevral) 8-dä Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” artık gagauz-rus Milli teatrusu siiredicilerin önünä sürdü “gagauzçaya” çevirilän “Kaar Saabiykası” adlı eni spektaklisini, birkaç gün sora da hem o spektakliyi – «Снежная королева» olarak – rus dilindä gösterdi. Bu pesayı, daniyalı Hans Christian ANDERSENın hep o adta masılana görä, düzmüş rus hem sovet dramaturgu Evgeniy ŞVARȚ. Gagauz dilindän kaarä, her taraftan gözäl hazırlamnış, donaklanmış hem başırılmış spektakliylän gagauz-rus Milli teatrusunun ekibini kutlêêrım hem sevinerim, ani süüredicililerinä kultura hem teatruculuk uurunda aydınnadıcı duygular vererlär. Alıp başarı rejisörluktan (Anatoliy RADULOV), aktörların talantlı oyunnarından (KaarTAA DERINDÄN