CÜMNE BOLUMU

bibliotek_cakir (1)
1992-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 4-dä Kişinevda açıldı Mihail ÇAKİR adına gagauz bibliotekası. Kovid salgının beterinä bu önemni datanın 30-cu yıldönümü vakıdında bakılmadı. Ama te şindi, Kasımın 24-dä, bu olaylan ilgili olarak bibliotekada bir kutlama sırası oldu. Kutlama sırası başladı Kişinevun merkez mezarlıında bulunan Aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun, Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin hem onun eşinini İrinanın mezarına çiçek koyulmasından hem saygı duruşundan, neredä pay aldıar “Mihail ÇAKİR” bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), Moldova gagauzların cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ, Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) cümne Kompaniyasının Gözledici komitetın predsedateli MihailTAA DERINDÄN
Ana_Sozu_17_20.2022
Kasım ayın (noyabri) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Kasım ayın (noyabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya”, “Kasımı “Gagauz şarap yortusu” günün şenniklerinnän hem havasınnan baktılar”, “Acaba burnusunun altı mı terli? Başkanka Aaçlık kurbannarına hiç bir zaman acızgannık göstemedi”, “Çok laf dermendä hem… romınca “Ekonomika Forumun”da var”, “Gagauziyayı genä mi korkudêrlar: Sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi!”, ““Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” – analım, aklımızda tutalım, unudulmasınnar”, “İstanbulda terakt – 6 kişi öldürüldü hem 81 yaralıdı”, “Komradı kuşatan 18,3 kilometralık çevräTAA DERINDÄN
kiyamet_2
Kasımın 24-dä üülendän sora saat üç dolayında bütün Moldova Respublikası ansızdan karannık içindä kaldı – bütün memlekettä şafklar kesildi da maasuz yaratılan şafk kıyametinä benzeyän üç saatlık bir kıyamet yaşandı. Küülerdä sıradan bu olaya raat baktılar, çünkü, taa Sovetlär Birlii daaldıından beeri, küülü insannar şafkların kesilmesinä alışık. Ama kasabalar? Kasabalar panikaya düştülär, zerä, gevşek ta olsa, devletin ekonomika, politika hem cümne keskinnii ömürü burada geçer. Düşünün – karannıkta bulunan bir memleket kap-karannık kıyemet uçurumuna düşmää başladı. İş durdu. Yaşamak durdu. Ama maşinalar durmadı. Kasaba hemen maşinalar karımcalıına döndü hem kaynamaaTAA DERINDÄN
primarlar_tika_21_11_2022 (1)
Bu günnerdä, başta Kıpçak  küüyün primara Oleg GARİZAN olarak, Gagauziyanın primarlar Birliinä girän Aydar, Caltay, Baurçu, Dizgincä, Tomay, Kiriyet, Çeşmeküüyü hem Karbalı küülerin primarlarından oluşan delgațiya Türkiyedä bulunêr. Vizit zamanında bu delgațiyada olan primarlar Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK tarafından kabledildi hem aarlandı. Buluşmada Türkiye hem Gagauziya arasında ilişkilär konuşuldu hem da birliklän bütünnük içindä Gagauziyanın kultura hem cümne uurunda kalkınmaya uygun soruşlar lafedildi.TAA DERINDÄN
Aya_Mariya_Prezent (1)
Kasım ayıın (noyabri) 19-da Avdarma küüyün istoriya muzeyindä oldu prezentațiya Todur ZANETın “Aya Mariya” adlı pek meraklı hem önemni kiyadına, angısının ideyası duudu bu muzeyin zallarında hem, angısının temelindä yatêr Avdarma küüyündä halizdän olan bir iş – avdarmalıyka Mariya KAPSAMUNun tarafından Avdarma küüyün Klisesini hem klisenin anaktarlarını, küün arhivının 41 yıl korunması hem gelecä var olmasının baaşlaması (https://fb.watch/gUAr4G7P-i/). Prezentațiyayı açtı Avdarma küüyün istoriya muzeyin direktoru Elena KARAMİT, angısı urguladı, ani bu prezntațiya yapılêr pek önemni günnerdä – Avdarma küüyün Ay Mihail klisesinin kurbanına hem Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurulmasının 11-ciTAA DERINDÄN
guz_2022 (2)
Kasımın (noyabri) 15-dä Komrat regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya resimcilerinin “Güz –2022” resim sergisi, neredä incäzanaatını sevennerin önünä sürüler 63 resim. Sergidä çalışmaları bulunan resimceliren (Lübov BRUMM, Elena DULEVA, Födor DULOGLU, Pötr FAZLI, Stepan JELEZOGLU, Konstantin KELEŞ, Natalya KOJOKAR, Pötr NOVAKOV, Lidiya PAPÄN, İvan SOLAMATİN, Tatyana TETRİOGLU, Natalya VORNİKOVA) yaratmaları türlü janralarda yapılı: peyzaj, natürmord, animalizma, abstrakțiya h. t. b. “Güz –2022” resim sergisindän faydalanmaa deyni, bu  sergiyä, kendi üüredicisinnän Vitaliy MANCULlan barabar, uuradılar  Komrat “Dimitriy SAVASTİN” uşak resimcilik şkolasından üürencileri.TAA DERINDÄN
kaarlan_yaamur_

2022.11.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Şaka diil: ayazlar eşää geldi

Moldovanın gidrometeo merkezi açıkladı, ani, başlayıp Kasımın 17-dän memlekettä birdän hava diişer – beklener kaarlan yaamur hem büük lüzgär. Bu sebeplän Moldova gidrometeoserviçi Kasımın 17-18 günnerinä deyni “Sarı kod” durumunu bildirer. Sinoptiklerin prognozlarına görä, gecelerdä temperatura minusa inecek, gündüz sa – yaklaşık +4 gradus olacek. Onnar sayêrlar, ani taa pazaradan bütün Moldovada kaar var nicä yaasın. Moldova polițiyası da kendi tarafından danıştı şöförlara, ani maşinalara kış rizinası koysunnar, tutuşuk faralarlan gezsinär hem buzlu yollarda yavaş olsunnar.TAA DERINDÄN
istanbul_patlama_3_
Kasımın 13-dä saat 16:22-dä İstanbulun Taksim rayonunun İstiklal sokaanda bir terorist bomba patlaması oldu. Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı, ani bu terorist aktını bir karı yapmış. İstanbulun Taksim rayonunun İstiklal sokaanda meydana gelän bu bomba patlamasında 4 kişi erindä öldürüldü, taa sora da yaralardan taa iki kişinin geçindii bildirildi. Bu gecä açıklandı, ani terorist aktında 6 kişi öldürüldü 81 kişi yaralıdı, onnarın 2-si aar yaralı. Bu terorist bomba patlamasının sebepinnän cannarını kaybedenneri Allaa saa yanına kabletsin. Yaralılar da, taa tez alışıp, aylelerinä kauşsunnar.TAA DERINDÄN
biblioteka_çakir_zanet (2)
2022-ci yılda ömürä geçirlän Moldova yazıcılar Birliin hem Kişinev primariyasının ortak proektı “Yazıcılar Baş kasaba için, Baş kasaba Yazılcılar için” (“Scriitorii pentru Capitală, Capitală pentru Scriitorii”) çerçevesindä Kasımın 10-da Kişinevun Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında geçti bir buluşma Kişinev Mihail KOGĂLNİCEANU lițeyin lițey klaslarında üürencilerin hem Akademik hem yazıcı Todur ZANET arasında. Buluşmayı kısa ön sözlän açtı Mihail ÇAKİR adına bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), angısı kısadan tanıştırdı lițeycileri bibliotekanın o günkü musaafirlerinnän – buluşmanın modiratorunnan, Moldova yazıcılar Birliin vițe-predsedatelinnän İvan PİLKİNän (İvan Pilchin) hem Akademik hem yazıcı Todur ZANETlän.TAA DERINDÄN
ataturk_84_yıl (3)
Kasımın 10-da saat 09-05-tä saygı duruşunnan Türkiye Kişinev Büükelçiilii andı Ulu Önderinin Gazi Mustafa Kemal ATATÜRKün sonsuzlaa varmasının 84-cü yıldönümünü. Saygı sırasında, başta  Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL aylesinnän olarak, pay andılar T.C. Kişinev Büükelçiilii diplomatları hem personalı aylelerinnän barabar, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem TİKA ofisin işçileri, Moldovada türk iş adamnarı, akademik hem gagauz yazıcısı Todur ZANET, başka insannar. Türkiye Gimnasını çalmaktan, Büükelçiiliin aulunda olan Türkiyr Bayraanı indermektän hem kısa bir mitingtan sora, hepsi saygıylan ATATÜRKün byustuna çiçek koydular. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK raatlıktaTAA DERINDÄN