CÜMNE BOLUMU

Adnan_HAYAL_Konstantinov

2023.09.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Komratta eni T.C. Başkonsulu – Adnan HAYAL

Bu aydan beeri, Gagauziyanın başkasabasında olan Türkiye Respublikasının Başkonsulluuna eni Başkonsul atandı – Adnan HAYAL. İlk tanışma vizitlarını Canabisi yaptı Gagauziya Halk Topluşuna hem Gagauziya Başkannıına. Gagauziya Halk Topluşun Başınnan Dimitriy KONSTANTİNOVlan buluşmada Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL genel konuları konuştu, bildirer halktoplushu.md. Gagauziya Başkankasınnan Evgeniya GUȚULlan buluşmasında da Adnan HAYAL kutladı Evgeniya GUȚULu bu üüsek uura seçilmesinnän. Gagauziya tarafları da kutladılar Adnan HAYALı Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu atanmasınnan hem umut ettilär, ani aralarda pozitiv işbirlii ilerleyecek.TAA DERINDÄN
stoyanoglu_al_1
Ceviz ayın (sentäbri) 26-da Moldova Prezidentı imzaladı Emiri, angısına görä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu Baş prokurorluk işindän çıkardı. Prezidenturanın açıkladıı  pres-relizdä sölener, anı bu yapıldı “Având în vedere că pronunțarea unei decizii de către instanțele judecătorești pe constatarea legalității eliberării din funcție a lui Alexandr Stoianoglo de către CSP este tergiversată, semnarea decretului vine în contextul recomandărilor Uniunii Europene de a asigura suplinirea funcției de Procuror General și a obligațiilor Republicii Moldova de a îndeplini condiționalitățile din sistemul justiției” (Esaba alarak, ani Aleksandr STOYANOGLUnun PÜS tarafndan iştänTAA DERINDÄN
cevik_uskup (1)_1
Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, büük bir programayalan Poyraz Makedoniya devletin baş kasabasında Üsküptä bulundu hem TİKA tarafından buradakı şkolalara teknik yardımın verilmesini aslıya çıkardı hem “Duyu Algı Özel Odası” açtı.  Ayırıca, TİKA tarafından yardımnan “Balkannar yazıcılık atolye buluşmaları” programasına da katıldı, bildirer AA agenstvosu. Vizit sırasında TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Üsküpün bir  şkolasında “Duyu Algı Özel Odası”nın (“Sensorlu duyguları kabletmäk odası”) açılışını gerçekleştirdi. Bu odada giperaktiv hem dezavantajlı uşakları ilaçlamada cuvap veräbilmelerinä katkı saalayacak özelliklär bulunêr. Makedoniya Türk Ţivil Kuruluşları BirliiTAA DERINDÄN
caltay_kerpç (1)_1

2023.09.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Kerpiç dökmesi meciylän olêr

Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ gagauzların eski adetlerini, ustalıklarını hem işlerini, unutturamaa deyni, durmamayca gimnaziyanın üürencilerinnän bu işleri yapêr. Bu kerä dä kerpiç dökmesini onnara üüretti. Kerpiç dökmesi için hepsi tertiplär (kazmalar, küreklär, diirennär, kaluplar) taa ilerdän hazırlandı. Sora da, adetin sırasını bozmamaa deyni, taa Komrattan Caltaya bir beygir getirildi. Kerpiç dökmä sırası evellär birkaç gün sürtürdü: lääzımdı erini hazırlamaa, sarı toprak, su hem saman getirmää, ilersi günü da topraa islamaa hem karmaa. Sora da, insannarı meciyä buyur edip, ertesi günü samannı kerpiç dökülärdi. Kerpiç dökmesiTAA DERINDÄN
erigina_1

2023.09.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Elena KILÇIK-ERİGİNA dünnää çempionatında edinci oldu

Suudi Araviya Krallıının baş kasabasında El-Riyadta geçän aar atletikada dünnää çempionatında, Moldova komandasında pay alan sportsmenkamız, Elena KILÇIK-ERİGİNA edinci oldu. Gagauziya duumalı Elena KILÇIK-ERİGİNA büüklerin arasında 81 kg aarlık kategoriyasında pay alıp, 235 kg toplayarak (koparma – 107 kg + itirmä – 128 kg), becerdi 2024 yılın aar atletikada dünnää çempionatında edinci eri almaa. Bu çempionatta 2024-cu yılda Parijda olan Olimpiadaya kvalifikațiya yapıldı.TAA DERINDÄN
ispolkom_priseaga_2_1

2023.09.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya İspolkom kabledildi hem eminä getirildi

Ceviz ayın (sentäbri) 20-dä Gagauziya Halk Topluşu 20 oylan (7 – “karşı”, 4 – “ikiliktä”) Gagauziya İspolkomun 16 kişisini kabletti hem taa sora onnarı eminä getirildi. Gagauziya İspolkomuna girdilär: 1. Evgeniya GUȚUL – İspolkomun predsedateli, Gagauziyanın Başkankası; 2. İlya UZUN – İspolkom predsedatelin birinci yardımcısı; 3. Viktor PETROV – İspolkom predsedatelin yardımcısı; 4. Pavel TULBA – Başkanın işlerinä bakan Upravleniyanın başı; 5. Larisa ÇERVEN – Ekonomika ilerlemesi hem turizma Upravleniyanın başı; 6. Anna PEEVA – Finans Upravleniyanın başı; 7. Anastasiya ÇOLAK – Dış ilişkilär Upravleniyanın başı; 8. Sergey İBRİŞİM –TAA DERINDÄN
gureşcilar_1
Ceviz ayın (sentäbri) 16-25 günnerindä Serbiyanın baş kasabasında Belgradta geçän serbest güreştä dünnää çempionatında iki anılmış gagauz güreşçisi Nikolay GRAHMEZ hem İvan İKİZLİ pay alêrlar. Moldova Respublikasından bu çempionatta sekiz güreşçi pay alêr: İgor KİKİOY (57 kg), Leonid KOLESNİK (61 kg), Maksim SALKUȚAN (65 kg), Nikolay GRAHMEZ (70 kg), Vasiliy DYAKON (74 kg), İvan İKİZLİ (86 kg), İon DEMİAN (92 kg) hem Radu LEFTER (97 kg). Bu çempionatta 2024-cu yılda Parijda olan Olimpiadaya putövkalar ortaya koyulacek. Başarılar sizä, çocuklar!TAA DERINDÄN
TC_gutul_2_1

2023.09.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

TC Dışişleri Bakanı Gagauziya Başkankasınnan görüştü

Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN İstanbulda Gagauziya Başkankasınnan Evgeniya GUȚULlan görüştü, bildirer https://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-gagauz-ozerk-yeri-baskani-evghenia-gutul-ile-gorusmesi-15-9-2023.tr.mfa. Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL açıkladı, ani görüşmedä Moldova Respublikasında politika durumu hem merkezlän gagauz kuvetlerin arasındakı ilişkilär lafedildi. Bundan kaarä Evgeniya GUȚUL danışmış Türkiye Respublikası yardımcı olsun “Moldova kuvetleri Gagauziya avtonomiyasına karşı destabilizațiya hem manipuläțiya denemelerindän vageçsinnär”. Bu, hem başka tekliflärlän Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL danıştı Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDANa bu yazıda:TAA DERINDÄN
ght_13_09_2023_1

2023.09.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

İspolkom genä kabledilmedi: bu kerä Başkanka yalvardı

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Gagauziya Halk Topluşu kendi toplantısında lääzımdı Gagauziya İspolkomun temeleştirmä soruşunu incelesin, ama bu iş olmadı, çünkü Gagauziya Başkankası yalvardı soruşu ertelemää. Gagauziya Halk Topluşu toplantısı taa çekedip-çeketmäz, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL danıştı deputatlara bir yalvarmaklan: “Saygılı deputatlar, bän yalvarêrım veräsiniz bizä taa 2 gün, aniki sizin önünüzä ölä bir aza listesi koyalım, angısı zakon tarafından istener, hem angısı sizin tarafınızdan temelleştirilecek”. Gagauziya Halk Topluşun deputatlarının 18 oyunnan bu yalvarmak kabul edildi.TAA DERINDÄN
Lulenova_evgeniya_1

2023.09.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Evgeniya LÜLENOVAnın gözäl yıldönümü

Ceviz ayın (sentäbri) 12-dä kendisinin gözäl yıldönümünü kutladı Gagauziyanın Pötr DRAGANOV adına Merkez bibliotakasının baş bibliotekacıykası Evgeniya LÜLENOVA. Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçiykası Evgeniya Georgievna LÜLENOVA bütün ömürünü kiyat sevgisinä baaladı. Canabisin, bibliotekacılık hem kultura uurunda yorgunsuz çalışmaları için, çok kerä Moldovanın hem Gagauziyanın uurunda nışannandılar. Bu yıl da, büük zaametleri için Evgeniya LÜLENOVA Gagauziyanın “Mihayıl Çakir” ordenınnan ödüllendi. Dua ederiz Canabisinä saalık hem uzun ömür! Allaa sizä çok yıllar baaşlasın! Hem hep ileri dooru da gazetamızın dostu kalasınız, nicä bu yıllara kadardınız! Saalıkı Allaa versin! “Ana Sözü” gazetasıTAA DERINDÄN